Revija SRP 57/58

Dokument 1

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 21. maja 2003

 

ODPRTO PISMO IX

Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Cankarjeva 5, Ljubljana

Sposhtovana gospa Andreja Rihter, ministrica za kulturo RS

 

KAJ SE DOGAJA

 

Zadeva: programski razpis MK RS za leto 2003

Zadnji dopis: MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, izdan dne 18. 3. 2003

Poshiljam Vam izvod Revije SRP, shtevilka 55/56, junij 2003 tretjo in chetrto shtevilko letnika 11. Na internetu pa je revija zhe od 1. maja 2003. V pripravi sta tudi zadnji dve letoshnji shtevilki Revije SRP, 57/58, oktober 2003. Na internetu je tudi (cheprav she v delu) izredna shtevilka publikacije Pogum Revije SRP, Lj. 2003; Bohorichica II. S tem smo udejanjili skoraj celotni program zavoda REVIJA SRP za letoshnje leto, t.j. po dolgorochnem programu Revije SRP za leta 2003 2012.

Poslej Vam in Ministrstvu za kulturo RS poshiljam tudi elektronske publikacije Revije SRP na CD-ju, vkljuchno s celotno za zdaj skromno Knjizhnico Revije SRP.

Vse to Vam poshiljam pogojno, namrech za chas pritozhbe oz. do pravnomochne sodne odlochbe ste pogojni sofinancer programa zavoda Revija SRP za leto 2003.

 

Kratek povzetek Kaj se dogaja *:

 

1 Razpis MK RS za leto 2003 je bil 3. 3. 2003, odpiranje vlog se je prichelo 6. 3. 2003. Sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, izdan dne 18. 3. 2003, vrochen zavodu REVIJA SRP dne 26. 3. 2003. (Op.: Prijava Revije SRP na razpis je bila seveda zavrzhena. Za programski razpis je ta sklep malo pozen, gre namrech za redno dejavnost zalozhnikov, razpis za leto 2003 bi moral biti zakljuchen v letu 2002.)

2 Tozhbo na Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana, sem za zavod oddal 12. 4. 2003.

(Op.: v vednost sodelavcem revije, chlanom urednishtva in sveta zavoda Revija SRP je objavljena tudi na internetu:
http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/tozhba.htm )

3 V primeru zavrnitve pritozhbe na Upravnem sodishchu RS, t.j. na prvi instanci, razmishljamo o mogochi pritozhbi in morda civilni "odshkodninski tozhbi". (Doslej smo namrech, kot recheno, v rednih rokih izdali zhe 2 dvojni shtevilki, t.j. skupaj shtiri revije. Naslednja, t.j. zadnja letoshnja dvojna shtevilka Revija SRP 57/58, oktober 2003, je skoraj v celoti pripravljena za tisk. Prav tako tudi izredna shtevilka v letu 2003 Zbornik Revije SRP 2003 Bohorichica II. Cheprav she v delu, je sproti objavljan na internetu in je torej v elektronski izdaji vechinoma zhe izshel: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/zbornik2/bohor2.htm )

 

__________
*Kaj se dogaja je sicer famozna rubrika MK RS na internetu, tukaj pa je le kratek povzetek, kaj se v resnici dogaja v slovenski kulturi, na primeru neke neodvisne revije. Zgodba je dolga enajst let, enajst let ukinjanja neodvisne revije, najprej na RTVS, nato na enak nachin na MK RS. To je le epilog te zgodbe. (Op. ur.)

Prilogi:

Revije SRP, shtevilka 55/56
CD: Knjizhnica Revije SRP

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja
 
__________
Nakn. op. ur.: Dokument 1: Kaj se dogaja (Odprto pismo MK RS IX, zadevo Programski razpis MK RS za leto 2003 bomo dokumentirali v nadaljevanju oz. v nadaljevanjih.)
 
 
Nadaljevanje:
ODPRTO PISMO IX-1; Kaj se dogaja 1.1