Revija SRP 57/58

Dokument 1.1

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02031-0253838625
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 21. sept. 2003
Vrocheno: 22. sept. 2003

 

ODPRTO PISMO IX-1

Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Majstrova 10, Ljubljana

Sposhtovana gospa Andreja Rihter, ministrica za kulturo RS

 

KAJ SE DOGAJA

(1.1)

 

Kaj se dogaja (Odprto pismo MK RS IX zadevo Programski razpis MK RS za leto 2003 z dne 21. maja 2003 bomo dokumentirali v nadaljevanju oz. v nadaljevanjih.)

(Odprto pismo MK RS IX-1,
zadeva: programski razpis MK RS za leto 2003, v nadaljevanju)

Medtem sem pridobil znameniti obrazec Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija, ga za vajo izpolnil in ugotovil naslednje:

Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija, ki naj bi ga "predlagatelji" (prijavitelji na razpis) izpolnili le v tistem delu, ki se nanasha na Programski razpis 1 2003 (P1-03), je zhe bil v celoti izpolnjen v obrazcih za Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na straneh 2, 3 in 4).

Dodatni podatki bi bili lahko le delitev odhodkov na postavke: vir MK in drugi viri. Vendar morebitno dajanje teh ali takih podatkov je oz. bi bilo, dokler je delezh MK neznan, golo ugibanje (navadno do polovice ali celo ob koncu programskega leta).

Obrazcu Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija manjkajo polja za datum, podpis odgovorne osebe in zhig, kot jih imajo vsi drugi obrazci. Tak, kot je, je pravno nichen! (Tudi che bi ga izpolnil in oddal, bi bil to neveljaven dokument.)

Pojasnilo:

Opomba bolj za shalo: Morda pa she vedno nimam celotnega obrazca Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija, ker mu manjkajo polja za datum, podpis odg. osebe in zhig, kot jih imajo drugi obrazci. Tak, kot je, je pravno nichen! Tudi che bi ga izpolnil in poslal, bi bil brez vsake veljave. (Morda se kje skriva she manjkajochi del obrazca, tega namrech nisem pridobil iz internetnih strani MKRS, marvech iz vlozhishcha MK RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.) Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija sem torej izpolnil kar tako, bolj za vajo, in opremil z opombami. Za pravilno izpolnitev bi se moral posvetovati vsaj z rachunovodkinjo ali pa s kakim strokovnjakom za logiko obrazcev za prorachunske porabnike. Obrazci za zalozhnishtvo so prirejeni dejavnosti, ta obrazec pa ne, morda je nekakshen sploshni obrazec, potreben za izvajanje kasnejshih restrikcij pri letnem porachunu. V obrazcu se namrech v opombi omenja nekakshno "poenotenje stroshkov" in "zaklepanje polj". Kaj to pomeni oz. kako bodo to uporabili zoper prijavitelje, vedo verjetno samo posvecheni.)

Pomembna je le opomba, da smo zahtevane podatke v obrazcu Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija zhe izpolnili v obrazcih za Zalozhnishtvo, Programski sklop Izdaja revij (zalozhnishtvo, revije, na straneh 2, 3 in 4), ki smo jih seveda oddali. Vloga oz. prijava zavoda REVIJA SRP na programski razpis je bila torej ochitno neupravicheno zavrzhena. (Utemeljitev sklepa MK RS z dne 18. 3. 2003 o zavrzhenju vloge Revije SRP kot nepopolne ne vzdrzhi presoje. Nepopolna je namrech razpisna dokumentacija MK RS in tudi konkretni oz. skrivni obrazec Financhni nachrt za leto 2003 rekapitulacija.)

Za nas pa je pomembno predvsem to, da smo do oktobra letos izdali tri dvojne shtevilke, t.j. skupaj shest revij. Izredna shtevilka v letu 2003 Zbornik Revije SRP 2003 Bohorichica II je v tisku, izshel je tudi v elektronski izdaji, na CD in na internetu ( http://www.revijasrp.si/knrevsrp/zbornik2/bohor2.htm ). Ukinili nas torej she niste, samo okrnili ste nas, s svojimi diskriminatornimi sklepi in absurdno birokratsko manipulacijo namrech. Prilagajali smo se tudi tako, da smo krchili naklado revije in knjig. Nekaj let bi zhe morali izhajati kot dvomesechnik v enojnih shtevilkah, seveda ob primernem odnosu drzhave do slovenske kulture in Revije SRP v njej. Zato pa smo postorili to, kar smo v sedanjih razmerah lahko storili sami: poskrbeli smo namrech za optimalno dostopnost revije. Do meseca oktobra 2003 smo v celoti uresnichili nachrtovani letni program ukinjane Revije SRP.

 

Prilogi:

Revije SRP, shtevilka 57/58
CD: Knjizhnica Revije SRP
S sposhtovanjem
 
Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
odg. ur. in v. d. direktorja

 

ODPRTO PISMO X; Kaj se dogaja 2