Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
Letnik 11, junij 2003
shtevilka 55/56
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
Izdajatelj revije
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik 2001 Bohorichica
Naslovnica
Boris Gabrshchik: Zdrobljeni polzh, 1998
Izbor likovnih del
Ksenija Makarovich
Tisk
FLEKS d.o.o., Gorichane 73, 1215 Medvode
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich – odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) – neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Ksenija Makarovich – likovna priloga,
Franko Bushić (Zagreb), Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich,
Just Rugel (Moskva)
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Izdajo omogochajo
sodelavci v reviji
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (*)
 
ISSN 1580-6499