Revija SRP 55/56

Dokument 3
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Ljubljana, 2. aprila 2003

 

 
 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Cankarjeva 5, Ljubljana
Sposhtovani gospod dr. Urosh Grilc – svetovalec vlade RS za zalozhnishtvo
 
 
podrochje: knjizhevnost in zalozhnishtvo – revije
skrbnik programa: dr. Urosh Grilc – svetovalec Vlade RS
 
Zadeva: Odgovor na odgovor /nadaljnje poizvedbe/
sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen
zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)
vash odgovor 403-50/2003-31, z dne 2. 4. 2003

 

Zahvaljujem se vam za vash odgovor, za hip sem pomislil, da bomo morda utemeljitev zavrzhenja vlog le razjasnili, da ne bomo po nepotrebnem obremenjevali Upravnega sodishcha RS. Che bi lahko verjel vashi razlagi, se seveda za zavod Revija SRP ne bi pritozhil.

Argument, ki ga navajate, namrech, da je na podrochju zalozhnishtva popolne vloge, vkljuchno s spornim obrazcem (financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003), oddalo 57 prijaviteljev, nikakor ne dokazuje, da je bil obrazec dostopen vsem, kot trdite v odgovoru.

Nasprotno, upravicheno povechuje sum, da sporni obrazec nekaterim (lahko da kar 51) prijaviteljem ni bil dostopen. Zadevo je vsekakor vredno natanchno in nedvoumno preveriti, saj gre za odlochitev, ki bo imela znatne in shkodljive posledice v slovenskim zalozhnishtvu, posebej za nekatere revije.

Mislim, da vem, kako se nam je to primerilo. To sem nakazal zhe v pismu g. Andreji Rihter – ministrici za kulturo Republike Slovenije, v katerem vas tudi omenjam (navajam: »Npr.: vasha internetna stran je zelo slaba, to mi je potrdil tudi dr. Urosh Grilc v telefonskem pogovoru. Brskalnik na vashi internetni strani ne funkcionira. Zalozhnishtvo imate ali ste imeli dvakrat: enkrat med dejavnostmi, drugich v famozni rubriki Kaj se dogaja.« (Celotno pismo vam prilagam v vednost.)

Upam, da sem vam ponudil mozhen odgovor, kako je mogoche, da je skoraj polovica prijaviteljev oddala domnevno nepopolne vloge na javni razpis v zalozhnishtvu za leto 2003.

Zdaj pa prichakujem, da mi boste poslali kopijo tega skrivnostnega (skivnega) formularja, resnichno sem radoveden, kaj je v tem »financhnem nachrtu-rekapitulaciji za leto 2003« tako pomemno, da ima lahko take shkodljive posledice za slovenske zalozhnike. Seveda bi obrazec (sht.: ta in ta ...) lahko pridobil tudi na drug, manj zanesljiv nachin, vendar tega nochem. Che ne prej, ga bom videl na sodishchu.

 

Hvala za prijazno ponudbo, da se Revija SRP lahko prijavi na javni razpis za sofinanciranje projektov na podrochju zalozhnishtva. Seveda se ne bomo prijavili, bilo bi namrech zelo nekorektno do prijaviteljev na ta razpis, che bi pod krinko projektov dodatno konkuriralo (zopet recheno teoretichno) kar 70 zalozhnishkih programov. Vlada RS vas za prerazporejanje sredstev iz programskih na projektne razpise gotovo ne bo pohvalila.

 

 

Priloga:

– Dokument 1, Odprto zaprto pismo Andreji Rihter, ministrici MK RS VIII /Zavrzhene slovenske revije/ Rajko Shushtarshich; objavljeno tudi na internetu v knjizhnici Revije SRP v rubriki aktualno: http://www.revijasrp.si/knrevsrp/revsrp55/dokum55/1dok55.htm

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja

 

 
___________________
* Revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, kot je navedeno v kolofonu, vendar pogojno, zavod REVIJA SRP je namrech vlozhil tozhbo na Upravno sodishche RS, Enota Ljubljana, zoper Sklep MK RS o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03). S tem sklepom je slovensko kulturno ministrstvo ukinilo zhe doslej zgolj simbolichno sofinanciranje Revije SRP.
 
Dokument – TOZHBA
ODPRTO ZAPRTO PISMO VIII
ODGOVOR SVETOVALCA VLADE VIII
ODPRTO ZAPRTO PISMO IX, IX-1