Revija SRP 55/56

Dokument 1
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Ljubljana, 2. aprila 2003

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO VIII
 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Cankarjeva 5, Ljubljana
Sposhtovana gospa Andreja Rihter, ministrica za kulturo RS
 

ZAVRZHENE SLOVENSKE REVIJE

 

podrochje: knjizhevnost in zalozhnishtvo – revije
skrbnik programa: dr. Urosh Grilc – svetovalec Vlade RS
Zadeva: – sklep MK RS sht. 403-50/2003-26 dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen
zavodu Revija SRP dne 26. 3. 2003, o programskem razpisu za leto 2003 (P1-03)

 

V zgoraj navedem sklepu sporochate, da ste:

Vlogo sht. 46. Revije SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, s podrochja zalozhnishtva, prispelo na javni razpis – P1-03, uvrstili med vloge (skupaj 51), ki ne vsebujejo vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa, in se na podlagi 15. chlena Pravilnika in petega odstavka 117. chlena zakona zavrzhejo kot nepopolne.

Manjkajocha sestavina: financhni nachrt – rekapitulacija za leto 2003.
Citirana utemeljitev sklepa:
"Pri pregledu vlog je bilo ugotovljeno:
Prijavitelj Program Manjkajoche sestavine
46. Revije SRP, Prazhakova 13, Ljubljana zalozhnishtvo financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003"

Prosim, da mi sporochite razlog oz. utemeljitev sklepa, zakaj je bila konkretna vloga na programski razpis za leto 2003 (P1-03) MK RS za zalozhnishtvo, namrech vloga Revije SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavoda za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana, zavrzhena kot nepopolna?

Utemeljitveni razlog »financhni nachrt-rekapitulacija za leto 2003« je namrech shablonsko naveden kot sploshni razlog za zavrzhenje vloge kar pri 51 prijaviteljih. Zhe iz tega dejstva je razvidno, da je vasha utemeljitev sklepa nezadostna, neskladna z zahtevano razpisno dokumentacijo, objavljeno na internetnih straneh MK RS, in/ ali svojevoljna razlaga 15. chlena Pravilnika in petega odstavka 117. chlena zakona. Zato je vash sklep nelegitimen.

Menim, da je v interesu slovenske kulture, da utemeljeno zavrzhete tudi moje argumente in argumente Urednishtva Revije SRP, ki smo jih javno izrazhali v reviji (Odprta zaprta pisma I-VII, od maja 2000 do maja 2002) in v prispevku Obeti slovenski kulturi /Javni interes v kulturi/, februarja 2003. Na sedmo pismo ste nam odgovorili in nam vljudnostno zazheleli, naj she naprej uspeshno in kreativno delamo. V zakljuchnem VIII. pismu (opravichujem se, ker sem domneval, da je zadnje) seveda predvidevamo diferenciacijo, t.j. ukinjanje slovenskih revij. Zato nas vash sklep niti ne chudi prevech. Just Rugel mi pishe iz Moskve, da on za kulturno Drushtvo dr. Franceta Presherna iz Moskve niti ni poslal prijave, ker mu je rezultat vnaprej poznan.

Vendar che nimate sramotno malo denarja, ki ga namenjate tem, ki jim po vashem polozhaju oz. funkciji zhelite she naprej uspeshno in kreativno delo, potem bi se uradniki v vashih sluzhbah in njihove komisije lahko vsaj malo potrudili v obravnavanju dejanskega dela in prispevka k slovenski kulturi. Namesto tega se "dobri fantje" – na sinekurah kulturnega ministrstva – ochividno zgledujejo po angleshki televizijski nadaljevanki Gospod minister.

Ne sprejemamo argumentov, izrechenih po predstavniku slovenskega kulturnega ministrstva, namrech nauk, da je to uvajanje evropske manire, v prijavljanju na javne razpise. (Npr.: vasha internetna stran je zelo slaba, to mi je potrdil tudi dr. Urosh Grilc v telefonskem pogovoru. Brskalnik na vashi internetni strani ne funkcionira. Zalozhnishtvo imate ali ste imeli dvakrat: enkrat med dejavnostmi, drugich v famozni rubriki Kaj se dogaja. Vsebina obeh pa ni enaka. Da izhajajo slovenske knjige in revije tudi v elektronskem mediju, she niste vzeli oziroma iz vashih razpisov in sklepov o financiranju tega ni mogoche zaznati.) Do evropskih navad ste vsekakor she zelo dalech.

Resnichno pomembno pa je, da se v slovenski kulturi marsikaj dogaja, kar vi prikrivate. Zdaj je namrech vidno, da ste se neodgovorno lotili diferenciacije v slovenski kulturi. Pa vas vendar lahko razumem, che se le malo vzhivim v vasho vlogo. Kmalu boste potrebovali denar za evropsko kulturo in za evpropski standard izbranih slovenskih evropskih kulturnikov – nekdaj samo slovenskih jugoslovanskih drzhavnih umetnikov.

Zato je vash sklep o diferenciaciji slovenskih zalozhnikov morda prenagljen, morda nepremishljen, morda pa le nimate vpogleda v to, kaj se v slovenski kulturi dejansko dogaja.

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja

 

Dokument 2

 

Nadaljevanje:
ODPRTO PISMO IX; Kaj se dogaja 1