Revija SRP 53/54

France Presheren

 

BRANJE “PRASLOVANSHCHINE”
(v pismu Janezu Bleiweisu)*

 

V nagrado Tvojih zaslug za razpechavanje mojih Poezij, ker si jih oznanil in ocenil v svojem listu, prejmesh posebni izvod le-teh, ki se lochi od drugih po tem, da je magistrale pag. 147 akrostichen.

Ker nameravam poslati nekaj izvodov svojih carmina v Prago, Te prosim, da mi dozhenesh plenum titulum bibliotekarja Hanke, ki mi je bil pred nekaj leti po Sreznjevskem poslal svoje poezije, bodisi po kakem shematizmu, bodisi s poizvedbo pri gospodu bibliotekarju Likavcu, ter mi ga naznanish.

Konchno Te opozarjam na sfingo, ki jo najdesh v “Illustrierte Zeitung” z dne 6. t. m. pag. 92 in ki so jo baje odkrili pri Tordi na Sedmograshkem. Menim, da si je kak nemshki ali slovenski navihanec privoshchil shalo z arheologi. Napise sem na prvi pogled, beroch jih od zadaj, tako razvozlal, da jih je treba brati Zari dan in ima imati thieri zari dan = ima imeti tire (Bahnen) zarje ali zorni dan, habet habere vias aurorae dies. Spochetka sem imel thiere za dveri, duri; toda na vcherajshnji vozhnji v Mekinje po snezhni gazi (tir) sem razvozlal pravi besedni pomen. Ne dvomim, da jih bo vsak Slovan, ki bo opozorjen na omenjene napise, bral prav tako lahko kakor jaz brez pomochi kakega kljucha. Potemtakem bi bilo treba to rech, che bi Novice govorile o njej, obravnavati previdno, ker bi se sicer chlovek utegnil osmeshiti. Vale et fave.

Tvoj prijatelj
Dr. Preshérin

Kranj, dne 21. prosinca 1847.

 

_________
* Presheren, Poezije in pisma, MK, Ljubljana 1964 (prevodi Preshernovih nemshkih pisem: Alfonz Gspan in Mirko Rupel). Op. ur.