Revija SRP 53/54

Dokument 2
 
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Ljubljana, 13. septembra 2002
 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Cankarjeva 5, Ljubljana

 
 
Zadeva: Vpis Revije SRP v razvid medijev
 
 
Poshiljam Vam vlogo za priglasitev zavoda Revija SRP oz. revije Revija SRP (zavod je poimenovan po reviji) v razvid medijev.
 
Revija SRP je bila 20. okt. 1993 vpisana v register chasopisov pri Uradu vlade za informiranje pod sht. 1092. V zvezi s 4. chl. Ustavnega zakona (UL RS sht. I/91) je MK RS vpisalo spremembo izdajatelja Revija SRP (dne 29.3. 2000; taksa v znesku 3.750.00 SIT je bila plachana).
 
Zahtevani podatki:
 
— Revija SRP (ime medija in zavoda)
 
— Ljubljana, Prazhakova 13 (sedezh zavoda in urednishtva)
 
— Rajko Shushtarshich (odg ur. in v.d. dir. zavoda), Ivo Antich (preds. sveta zavoda)
 
— Revija SRP je dvomesechnik (dvojna shtevilka izide 3x letno). Revija SRP izdaja tudi knjige v ediciji Pogum Revije SRP.
 
— Celotna dejavnost Revije SRP izhaja in je stalno in v celoti prisotna v elektonskem mediju (i.a. http://www.revijasrp.si).
 
— Celotna dejavnost revije je “lastna” literarna ustvarjalnost.
(Delezh prevedene poezije ali proze iz drugih jezikov v slovenshchino je sorazmerno majhen.)
— Revija SRP izhaja v slovenskem jeziku.
 
— Financirajo jo pretezhno sodelavci (avtorji in ustanovitelja revije). Sofinancira jo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
 
— Ustanovitelja (z “lastninskim delezhem):
– Rajko Shushtarshich, Prazhakova 13, Ljubljana; dav. sht. 58266631
– Ivo Antich, Karlovshka 22, Ljubljana; dav. sht. 68263554

 

Priloge:
 
– Sklep OSL o vpisu v sodni register (m.sht. zavoda: 1339427)
– Akt o ustanovitvi zavoda
– Statut zavoda
– Program zavoda je javno objavljan v Reviji SRP in predlozhen MK RS ob vsakoletni priglasitvi na javni razpis za sofinanciranje revij. (Prilagam primerek Uredniskega programa za leto 2002.)
 
Taksa:
plachana: 13. septembra 2002.
 
___________________
Opomba priglasitelja: Zahtevani dokumenti so Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije uradno dostopni, vechina pa jih je bila ministrstvu zhe vechkrat predlozhena.

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja

 

____________
Dokument 1: Najava odlochbe
Dokument 3: Odlochba vishjega inshpektorja
 
Glej tudi:
Vprashalnico, Chemu taki toni?
ZMED