Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 10, oktober 2002
shtevilka 51/52
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica
Marjan Pogachnik: Umirajoche ptice, 1965
Izbor likovnih del
Andrej Smrekar, Ksenija Makarovich
Tisk
FLEKS, d.o.o., Gorichane 73, 1215 Medvode
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich – odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela – neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Ksenija Makarovich – likovna priloga,
Franko Bushić, Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izdajo omogochajo
sodelavci v reviji
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
  ISSN 1580-6499