Revija SRP 5/6

Dokument 6.2

Urednishtvo

 

Svetu Radiotelevizije Slovenija

Sposhtovani gospod Vojko Stopar
namestnik preds. Sveta RTV Slovenija

 

Stalishche urednishkega odbora Revije SRP: O Vashem obvestilu z dne 23.9.1994

 

Svetu RTV Slovenija smo poslali vech proshenj in pobud za ureditev statusa Revije SRP. Revija SRP nadaljuje oziroma ozhivlja l. 1981 onemogocheno revijo (s strani takratnega vodstva RTVL) Bilten SShP RTVL.

Pobude urednishkega odbora Revije SRP:

- Kratko rekapitulacijo problema,
- Sedanje stanje glede pobude za izhajanje Revije SRP na RTV Slovenija,
- Predlog urednishtva za razreshitev statusa Revije SRP,
smo poslali dr. Maksu Oblaku v.d. predsedniku Sveta RTVS in vsem chlanom sveta v vednost.

Urednishtvo Revije SRP je vsekakor zainteresirano za razreshitev ali vsaj razpravo o vsebinskih izhodishchih raziskovanja in o raziskovanju programov in obchinstva, vendar ta razprava presega nashe kompetence.

Sklep Sveta RTVS (3. redne seje, 6-2), z dne 23.9.1994, tako kot je formuliran, povsem spregleda oziroma zaobide nasho pobudo za ureditev statusa Revije SRP na RTV Slovenija.

 

______
Dosedanji uradni predlogi, pobude, proshnje, odgovori ipd. za ustanovitev
revije so objavljeni kot dokumenti o pobudi Revije SRP.
V Reviji SRP 1/2, 10/1993:
Programskemu svetu TV Slovenija II, 7.5.1993
Uvodna utemeljitev Revije SRP, 19.7.1993
Koncept urednishke manipulacije, 5.10.1993
Dokument 2: Svetu vodstvu RTV S (zad. odst.), 13.9.1993
Dokument 4: Svetu RTV Slovenija
Dokument 5: Apel posameznikom, chlanom Sveta RTV S, 2.10.1993
V Reviji SRP 3/4, 4/1994:
Dokument 2.1: Sklep 31. seje Sveta RTV S, 17.11.1993
O nemozhnosti komunikacije, 4.1.1994
Dokument 2: Sklep 34. seje Svta RTV S, 11.2.1994
Dokument 3: Izpolnitev sklepa, 17.2.1994
Dokument 4: Stalishche 25. seje Programskega sveta za nacionalne
TV programe, 24.2.1994
Kratko pojasnilo k dokumentu 4: 3.3.1994
Kakor tudi dokumenti objavljeni v tej shtevilki revije.

 

Urednishki odbor Revije SRP
zanj gl. in odg. urednik
Franci Zagorichnik
Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 28. septembra 1994