Revija SRP 5/6

Urednishtvo

Dokument 5.2

 

Vodstvu Radiotelevizije Slovenija
Kolegiju direktorjev OE RTVS

 

Sposhtovani gospod ing. Peter Mori

v.d. gen. direktorja RTV Slovenija

 

Stalishche urednishkega odbora Revije SRP: O javnosti raziskovanja tudi na RTVS

Urednishki odbor revije zheli posredovati svoje mnenje in odgovor kolegiju direktorjev OE RTV Slovenija (z dne 20.9.1994), ki Svet RTVS napeljuje na onemogochanje javnosti raziskovanja.

Kolegij pravi, "da ne ovira raziskovalnega dela, opozarja pa na konkurenchno klavzulo Kolektivne pogodbe RTVS, ki velja za delavce RTVS in ne dovoli uporabe podatkov raziskav za javno objavo."

Che bi namrech zacheli uveljavljati (in napachno razlagati) konkurenchno klavzulo iz kolektivne pogodbe pri javni uporabi podatkov raziskovalne dejavnosti SRP TVS (Sluzhbe za raziskave programov Televizije Slovenija), bi povsem onemogochili princip javnosti raziskovanja na RTVS in bistveno okrnili preuchevanje medija samega. Predvsem pa bi ravnali v nasprotju s Carigrajsko deklaracijo, Zakonom o raziskovalni dejavnosti in Zakonom o javnih glasilih RS.

Taka razlaga kolegija Radiotelevizije Slovenija je za nas nesprejemljiva in pomeni grobo krshitev nashih pravic in pravice javnosti.

 

Ponovno citiramo:

1 Carigrajsko deklaracijo (Odgovornost v druzhbi, ki temelji na medijih, Deklaracija evropskih televizijskih potroshnikov)

Priporochila za televizijske ustanove:

"Televizijske ustanove bi morale izvajati ali narochati sistematichne raziskave obchinstva in uposhtevati njihove rezultate. Raziskave bi morale biti kvalitativne in kvantitativne. Kvalitativne raziskave ne bi smele sprashevati gledalcev le o posameznih oddajah, ampak tudi analizirati socioloshke uchinke televizije. Metodologija in ugotovitve teh raziskav bi morale biti dostopne javnosti." (Sprejeta v Bruslju, 30. novembra 1993 - 11.chl, zadnji odstavek)

2 Zakon o raziskovalni dejavnosti (Nachela, na katerih temelji opravljanje raziskovalne dejavnosti):

"- svoboda znanosti in njenega preuchevanja
- avtonomnost raziskovalcev pri raziskovanju; .."
(UL RS sht.8, chl.5, 1. in 2. alinea, 8. avgusta 1991)

3 Zakon o javnih glasilih

Javnost dela in dostop do informacij:
"Javni zavodi ... morajo zagotavljati javnost svojega dela z dajanjem pravochasnih, popolnih in resnichnih informacij o vprashanjih s svojega delovnega podrochja." (UL RS 18, chl. 24, 8. aprila 1994)

 

V vednost: Svetu RTVS
nam. predsednika Sveta RTVS Vojko Stopar

 

Urednishki odbor Revije SRP

V Ljubljani, 21. septembra 1994