Revija SRP 5/6

Kolegij direktorjev

Dokument 5.1

 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
generalni direktor
Ljubljana, Kolodvorska 2
 
20.09.1994
Shtev.: 01-111/94
 

 

Svetu RTV Slovenija

 

ZADEVA: Vloga urednishkega odbora Revije SRP

Kolegij direktorjev organizacijskih enot je na svoji redni seji, dne 14.09.1994 razpravljal o vlogi urednishkega odbora Revije SRP glede ureditve statusa revije. Sprejet je bil naslednji sklep:

"Kolegij direktorjev OE RTVS ne podpira pobude za ureditev statusa Revije SRP.

Kolegij s tem ne ovira raziskovalnega dela, opozarja pa na konkurenchno klavzulo Kolektivne pogodbe RTVS, ki velja za delavce RTVS in ne dovoli uporabe podatkov raziskav za javno objavo."

Kolegij direktorjev OE
RTV Slovenija
Peter Mori