Revija SRP 5/6

Zalozhba LUMI
Urednishtvo

Dokument 4

 

OPEN SOCIETY FUND - SLOVENIA

Mikloshicheva 13, Ljubljana

 

Zadeva: Vloga za sofinanciranje alternativne Revije SRP

Revija Srp - strokovno literarna revija Zalozhbe Lumi d.o.o., v sodelovanju z Zalozhnishtvom Fondov Oryja Pála, namerava obveshchati slovensko kulturno in strokovno ter shirsho zainteresirano javnost o aktualnih snovanjih v slovenski kulturni in strokovni ustvarjalnosti, posebej:

- o kulturno umetnishki ustvarjalnosti na slovenski radioteleviziji in shirshe o radioteleviziji kot mediju,

- o vrednotni orientaciji slovenske radiotelevizije v nacionalno in javno radiotelevizijo, za razliko od pretezhno komercialne in pretezhno politichno-informativne usmeritve medija.

Programska zasnova revije je zastavljena tako, da jo njen literarni del bogati, ji shiri obzorje in ji tako omogochi preseganje enostranskosti specializirane, samo strokovne revije.

Alternativna usmeritev Revije SRP je v tem, da so ji vodilo tri vrednotne orientacije individua, (tega ne nepomembnega drobca v sistemu institucij). Te vrednote so: svoboda, resnica, pogum. (Pomembne so posamichno, in pomembno je njihovo prezhemanje.) Tako vrednotno orientacijo ima tudi urednishtvo Revije SRP.

Revije SRP je problemska in ekstremno kritichna revija. Zato zhe prva shtevilka Revije SRP (1/2 oktobra 1993) po prichakovanju ni bila delezhna vsesploshnega odobravanja, a zhal tudi ne minimimalne tolerance, kaj shele prichakovane financhne podpore ali sopodpore s strani institucije Radiotelevizije Slovenija. Zheljeno soustanoviteljstvo in sofinanciranje Radiotelevizije Slovenija je sedaj za revijo dokonchno nemogoche.

Zgodilo se je torej tako, kot je bilo mogoche prichakovati in kot je bilo opisano v prispevku O nezmozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije. (4.januarja 1994 je bil ta prispevek z naslovom Problem Revije SRP, Stanje zadeve glede pobude za ustanovitev Revije SRP RTVS s proshnjo za odgovor poslan v vednost Svetu RTVS, Vodstvu RTVS in Programskemu svetu TVS.) No, ta je sedaj tu. Malo nas bodo she administrativno mrcvarili in na koncu ugotovili, da Revije SRP institucija RTVS sploh ne potrebuje.

Stanje zadeve glede pobude za ustanovitev Revije SRP RTV Slovenija je sedaj tako, da se je medtem, ko traja polemika, za sedaj le dialog, bolj natanchno recheno pa nedialog ali ignoranca do pobude za ustanovitev neke revije, zhe marsikaj zgodilo.

- Medtem je prva jubilejna (dvojna) shtevilka revije zhe izshla.

- Druga dvojna shtevilka revije (3/4 1994) je pripravljena za tisk.

- Na Ministrstvu za kulturo je vloga za subvencioniranje revije.

- Ishchemo pa tudi alternativne financerje revije.

Dosedanje vloge Svetu RTV Slovenija za soustanovitev in sofinanciranje revije so torej (vsaj za sedaj) neaktualne. Uradno ravnanje institucije namrech kazhe na to, da je neprizadevanje za revijo in kar od prizadevanja she ostane, usmerjeno v dejavnost proti Reviji SRP. Institucija sprozha institucionalni postopek zoper "zoprno" (instituciji RTVS neprijetno) revijo tako, da jo skusha ukiniti, onemogochiti, prepovedati. Zdi se, da je problem institucije RTVS glede revije sedaj predvsem v tem: kako brez shkandala ukiniti "shkandalozno revijo", kako utemeljiti prepoved javne besede, da pri tem ne nastane prevech hrupa v javnosti? Kako prepovedati svobodo misli in pisanja sedaj, ko imamo vendar novo demokracijo, novo svobodno demokratichno drzhavo Slovenijo, ki ima novo svobodno in javno in demokratichno radiotelevizijo?

Da je taka manifestacija, namrech prepoved neke revije, za novo demokracijo nekaj novega, je gotovo res, vendar pa ne presenetljivo, nas ne presenecha. Problem ni majhen. Vendar ne krivimo institucije bolj, kot je potrebno. Zgodovinski spomin nas uchi: o bistvenih recheh je odlochala Partija. O Reviji SRP bodo torej odlochale stranke. Prej bi zadoshchala Partija, sedaj bodo to Stranke. Dovolite, da pojasnim; o reviji ne bodo odlochale osebe - individuumi, ampak pripadniki ali mishljeniki strank, njihova strankarska vloga bo tista, ki bo odlochilna. Natanchneje recheno pomeni to, da v tej institucionalni igri igra odlochilno vlogo lobiranje nasprotnikov revije. In tezhko bi lahko nashteli katero stranko, ki bi bila Reviji SRP prijazna, ki bi bila tako mochna, da bi jo lahko tolerirala ali celo podprla.

Sedaj je na vrsti demokratichna javnost, da sama presodi, che je ta (in taka, kot je) Revija SRP res tako zelo shkodljiva, da jo nova demokracija v novi dezheli Sloveniji nikakor ne more prenesti (tolerirati).

Zato zhelimo prebroditi nastale institucionalne bariere tako, da skushamo poiskati shirshi krog sodelavcev Revije SRP, predvsem zunaj institucije RTVS, takih, ki jih institucionalna netolerantnost in zastrashevanje ne dosezhe.

Revija SRP ne bo vech tudi revija Sluzhbe za Raziskovanje Programov, ampak le she revija za Svobodno, Resnichno in Pogumno pisanje o mediju in medijih (ne le o Radioteleviziji Slovenije, vendar tudi o njem ali celo predvsem o njem).

Predvsem pa si prizadevamo dobiti sponzorje, ki bodo revijo sofinancirali in ji tako omogochili institucionalno neodvisnost, predvsem od institucije Radiotelevizije Slovenije in ji tako omogochili ustvarjalno avtonomnost.

Prichakujemo, da boste pri Open society fund Slovenia ocenili projekt alternativne Revije SRP kot smiselno in utemeljeno prizadevanje za demokratizacijo medijev v Sloveniji, kot projekt, ki ga je vredno podpreti.

Za dokumentiranje nashe vloge prilagamo:

- akt o ustanovitvi Revije SRP
- izvod prve (dvojne shtevilke) Revije SRP 1/2 10/1993
- na izrezrecno zheljo je na razpolago tudi naslednja sht. revije:
Revija SRP 3/4 (rach. izpis ali zapis na rach. disketi)
- opis sedanjega stanja zadeve glede pobude pri soustanavljanju oz.
ukinjanju Revije SRP na RTV Slovenija
- dokument Sveta RTVS o pobudi Revije SRP na RTVS (in odgovor)
- dokument Programskega sveta za nac. prog. TVS o pobudi
(ali bolje o konchni zavrnitvi oz. neskonchnem zavlachevanju
odlochitve o pobudi) Revije SRP na RTVS
- she kratek komentar k gornjemu dokumentu
- okvirni financhni nachrt - oceno stroshkov (kot v vlogi za
subvencijo revije Ministrstvu za kulturo RS).

 

S sposhtovanjem

Zalozhba LUMI d.o.o.
zanjo Matjazh Hanzhek
Urednishki odbor Revije SRP
zanj Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 5. marca 1994