Revija SRP 5/6

Urednishtvo

Dokument 3.2

 

Vodstvu Radiotelevizije Slovenija

 

Sposhtovani gospod ing. Peter Mori
v.d. gen. direktorja RTV Slovenija
Sposhtovani gospod Janez Lombergar
v.d. direktorja TV programov RTVS

 

Stalishche urednishkega odbora Revije SRP
O nemozhnosti komunikacije s Svetom RTVS

Urednishki odbor revije zheli chlane novega Sveta RTV Slovenija le pravochasno seznaniti z dosedanjo vsebino Revije SRP, revije, ki se zavzema za javnost raziskovanja, svobodo ustvarjanja, mishljenja in izrazhanja. (Zato smo poslali promocijske (zastonjske) izvode dosedanjih dveh dvojnih shtevilk revije, ki v rubriki Dokumenti vsebujeta tudi vse bistvene dokumente o nastajanju in ukinjanju te revije.) Ponovno zhelimo poudariti, da je Revija SRP ustanovljena po Zakonu o javnih glasilih RS in zato ni ilegalna revija.

Dobro pa vemo, da Svetu RTVS ne moremo posredovati gradiva za njegove seje. Vendar poshta chlanom Sveta na RTVS she ni gradivo za sejo sveta, kar je iz spremnega dopisa razvidno. Zadrzhevanje ali prestrezanje nashe poshte (Revije SRP) na Radioteleviziji Slovenija je za nas nesprejemljivo, pomeni grobo krshitev nashih pravic.

 

Prilagamo:

- spremni dopis chlanom Sveta RTVS
- dopis prof.dr. Maksu Oblaku v.d. preds. Sveta RTVS
- dokumente, ki so objavljeni v Reviji SRP 1/2, 3/4

 

Urednishki odbor Revije SRP

V Ljubljani, 20. julija 1994