Revija SRP 5/6

Urednishtvo

Dokument 2

 

SVETU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJE

 

Sposhtovani chlani Sveta Radiotelevizije Slovenije

 

Marcel Buh, dipl. ing. agr. Franc But, Geza Filo, prof. dr. Peter Gosar, Miran Goslar, dr. Berta Jereb, dr. Misho Jezernik, Rozsa Kercsmar, Alfred Killer, Miha Kovach, Igor Krch, Iztok Krzhich, dr. Igor Lukshich, Misha Molk, Slava Partlich, Jure Pengov, Aljosha Redzhepovich, Silvano Sau, Vojko Stopar, Maks Strmchnik, Mile Shetinc, dr. Rajko Shugman

 

Svetu RTV Slovenija in vodstvu RTVS naslavljamo verjetno nasho zadnjo pobudo za ureditev statusa Revije SRP na RTV Sloveniji. Ta pobuda je taka, da dopushcha takorekoch vsakrshno reshitev problema, vkljuchno s ponujenim odstopom dosedanjega urednishkega odbora Revije SRP.

V primeru, da se bo v.d. predsednika Sveta RTVS prof. dr. Maks Oblak odlochil, da uvrsti problem Revije SRP na dnevni red Sveta RTVS, se nam zdi prav, da vas z nashe strani pravochasno seznamimo z nashim videnjem problema.

 

V prilogi vam poshiljamo:

- pobudo Svetu RTV Slovenija in vodstvu RTV Slovenija
- promocijske izvode obeh dosedanjih zvezkov revije
- vlogo za Open Society Fund - Slovenia za sofinanciranje revije, 5.3.1994
 
Dosedanji uradni predlogi, pobude, proshnje, odgovori ipd. za ustanovitev revije so objavljeni kot dokumenti o pobudi Revije SRP na RTV Slovenija.
(V Reviji SRP 1/2, 10/1993 in 3/4, 4/1994)

Urednishki odbor Revije SRP

V Ljubljani, 5. julija 1994