Revija SRP 5/6

Urednishtvo

Dokument 1

 

SVETU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJE
VODSTVU RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJE

 

Sposhtovani,

prof. dr. Maks Oblak - v.d. predsednika Sveta RTVS
chlani Sveta RTV Slovenija
Zharko Petan - generalni direktor RTVS
Janez Lombergar - v.d. direktorja TV programov RTVS

 

Svetu RTVS in vodstvu RTVS naslavljamo proshnjo za ureditev statusa Revije SRP. Revija SRP zheli nadaljevati oziroma ozhiviti 1983 ukinjeno revijo Bilten SShP RTVL.

 

Kratka rekapitulacija problema:

Dosedanja prizadevanja za ustanovitev ali soustanovitev Revije SRP pri vodstvu in Svetu RTVS niso bila uspeshna. Cheprav institucija RTVS Revije SRP formalno ni niti podprla niti prepovedala, pa je njen odnos do revije tako netoleranten, da bi lahko rekli, da jo je zavrachala in s tem dejansko ukinjala.

Uradno smo vlozhili za ustanovitev Revije SRP na RTV nekaj pobud*.

Prichakujemo, da bo novi svet RTVS zavzel dolochnejshe stalishche do revije, zato nasho pobudo obnavljamo. She vedno smo mnenja, da revije s tako usmeritvijo, kot jo ima Revija SRP, ni smiselno izdajati na silo.

Opomba: Revija SRP je javna revija, ustanovljena po Zakonu o javnih glasilih. Dostopna je shirshi zainteresirani javnosti, vendar je Revija SRP usmerjena predvsem na ciljno publiko, ki se ukvarja z mas mediji in predvsem medijem radiotelevizijo. Pomemben ali nepogreshljiv del te ciljne publike so ravno chlani Sveta RTVS in seveda eksperti in management institucije. Che ti nikakor niso pripravljeni tolerariti revije take, kot je, potem njen obstoj she ni nemogoch, je pa nesmiseln. She vedno mislimo, da ni smiselno izdajanje revije vsemu navkljub.

 

Sedanje stanje glede pobude za izhajanje Revije SRP RTV Slovenija:

Medtem ko je trajala polemika, nedialog ali nemozhnost komunikacije med pobudniki za ustanovitev revije oziroma zhe izdajatelji revije in odlochujuchimi o njej v instituciji RTV Slovenija, se je zhe marsikaj zgodilo.

- Medtem je prva jubilejna (dvojna) shtevilka revije 1/2 zhe izshla.
- Enako, druga dvojna shtevilka, Revija SRP 3/4 4/1994.
- V pripravi pa je tretja dvojna shtevilka, Revija SRP 5/6 za mesec oktober 1994.
- Na Ministrstvu za kulturo je vloga za subvencioniranje revije.
- Prichakujemo delno podporo alternativnega financerja revije Open Society Fund - Slovenia.

 

Predlog:

Radiotelevizija Slovenije, njen novi Svet in vodstvo sta lahko she vedno soustanovitelja revije. Tudi chlane urednishkega odbora in chlane sveta revije institucija RTVS she vedno lahko sopredlaga. Predvsem pa so prispevki o pravih ali zhivih problemih medija s strani vodstva in chlanov Sveta dobrodoshli, posebej she, che so orientirani tako, kot je to opredeljeno s programsko orientacijo revije ali pa ravno nasprotno, tako da so v ostri polemiki z njo.

Chlanom sveta ponujamo promocijske izvode obeh dosedanjih zvezkov revije, tako da bo njihova odlochitev za podporo ali zavrnitev revije lahko temeljila na konkretnih primerih izdanih shtevilk revije oziroma na problemih, ki jih revija nedvomno obravnava na nachin, ki zahteva veliko mero tolerance. Nasha opomba je predvsem ta, da je revija, taka kot je, chlanom sveta lahko koristna, tudi che se z njeno usmeritvijo ali posameznimi prispevki ne strinjajo, ker vendarle odpira probleme mas medija Radiotelevizije Slovenija, ki vrsto let klichejo po reshevanju in med njimi tudi take, ki se o njih v drugih medijih in uradnih gradivih redko najdejo in she redkeje kritichno obravnavajo.

V primeru, da nikakor ne bi mogli dosechi niti minimalnega soglasja med sedanjim urednishtvom in svetom Revije SRP na eni strani in vodstvom RTVS in Svetom RTVS na drugi, pa menimo, da bi morali premisliti problem revije locheno od sedanjega urednishkega odbora. To pomeni, da se nam zdi revija za M. M. RTVS tako zelo pomembna, da bi bili kot chlani sedanjega urednishtva v tem skrajnem primeru pripravljeni prepustiti urejanje revije drugim sprejemljivejshim sodelavcem in sodelovati v reviji le she s svojimi prispevki, enako kot drugi zunanji sodelavci.

________
* Dosedanji uradni predlogi, pobude, proshnje, odgovori ipd. za ustanovitev revije, ki so objavljeni kot dokumenti:
V Reviji SRP 1/2, 10/1993:
 
Programskemu svetu TV Slovenija II, 7.5.1993
Uvodna utemeljitev Revije SRP, 19.7.1993
Koncept urednishke manipulacije, 5.10.1993
Dokument 2: Svetu vodstvu RTVS (zad. odst.), 13.9.1993
Dokument 4: Svetu RTVS
Dokument 5: Apel posameznikom, chlanom Sveta RTVS,
2.10.1993
 
V Reviji SRP 3/4, 4/1994:
Dokument 2.1: Sklep 31. seje Sveta RTVS, 17.11.1993
O nemozhnosti komunikacije, 4.1.1994
Dokument 2: Sklep 34. seje Sveta RTVS, 11.2.1994
Dokument 3: Izpolnitev sklepa, 17.2.1994
Dokument 4: Stalishche 25. seje Programskega sveta za nacionalne TV programe, 24.2.1994
Kratko pojasnilo k dokumentu 4: 3.3.1994

 

Urednishki odbor Revije SRP

V Ljubljani, 20. junija 1994