Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 10, februar 2002
shtevilka 47/48
 
 

 
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica, izbor likovnih del Cveto Zlate: brez naslova, iz opusa 1975 1980
Tisk FLEKS, d.o.o., Gorichane 73, 1215 Medvode
Urednishtvo Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich – odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela – neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Franko Bushić, Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izdajo omogochajo sodelavci v reviji
Revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
ISSN 1580-6499