Revija SRP 47/48

Jozhe Volarich

 

SENRYU

 

Televizija.
Vidim vse strani sveta,
soseda nikjer.
 
Zjutraj delajo
avtomobili, zvecher
televizorji.
 
Razpostavili
smo nekaj novih stolov
za stare riti.
 
Drvimo proti
enemu cilju, pa vsak
po svoji poti.
 
Na dolgih nogah
je korakal she daljshi
nasmejan obraz.
 
Vse zhelje skriva
v mastni denarnici
v zhepu na riti.
 
Humor je vsakdan,
ko ga gleda humorist
z nasprotne strani.
 
_____
senryu - zvrst haikuja s humorno vsebino (op. ur.)