Revija SRP 47/48

Dokument 1

Revija SRP
Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si

Ljubljana, 1. oktober 2001

 

SLOVENSKEMU PARLAMENTU

(vsem poslanskim skupinam)
Shubicheva 4, Ljubljana

Sposhtovani gospod predsednik, sposhtovane poslanke in poslanci

gospod Borut Pahor, predsednik Drzhavnega zbora RS,
gospod Andrej Bajuk, vodja poslanske skupine NS,
gospod Zmago Jelinchich, vodja poslanske skupine SNS,
gospod Ivan Kebrich, vodja poslanske skupine DESUS,
gospod Peter Levich, vodja poslanske skupine SMS,
gospod Rudi Moge, predsednik odbora za kulturo in sholstvo DZRS,
gospod Janez Podobnik, vodja poslanske skupine LS-SKD,
gospod Miran Potrch, vodja poslanske skupine ZLSD,
gospa Majda Shirca – odbor za kulturo in sholstvo DZ RS,
gospod Andrej Vizjak, vodja poslanske skupine SDS
Sposhtovane poslanke in poslanci

 

Zadeva: ODPRTA VPRASHANJA II – DZ RS ob Predlogu zakona o rabi slovenshchine kot uradnega jezika in vprashalnik BOHORICHICA

Ob Predlogu zakona o rabi slovenshchine kot uradnega jezika smo Vam in vsem poslanskim skupinam 8. junija poslali ODPRTA VPRASHANJA II – DZ RS.

Odprta vprashanja II Vam sedaj poshiljamo objavljena v Reviji SRP 45/46. Zhal brez odgovorov. Prichakovali smo namrech vsaj kak odgovor na Vprashalnik slovenskemu parlamentu in tudi na Vprashalnik slovenskim institucijam “Bohorichica”.

Priloge: – Revija SRP 45/46

S sposhtovanjem

za Urednishtvo Revije SRP
Rajko Shushtarshich
odg. ur.