Revija SRP 47/48

Cveto Zlate

 

UMETNISHKE FOTOGRAFIJE

 

1 brez naslova, iz opusa 1975 1980
2 brez naslova, iz opusa 1975 1980
3 brez naslova, iz opusa 1975 1980
4 brez naslova, iz opusa 1975 1980
5 brez naslova, iz opusa 1975 1980
6a brez naslova, iz opusa 1975 1980
6b brez naslova, iz opusa 1975 1980
7a brez naslova, iz opusa 1975 1980
7b brez naslova, iz opusa 1975 1980
8 brez naslova, iz opusa 1975 1980

Naslovnica

9 brez naslova, iz opusa 1975 1980

 

sl. 1

 

sl. 2

 

sl. 3

 

sl. 4

 

sl. 5

 

sl. 6a

 

sl. 6b

 

sl. 7a

 

sl. 7b

 

sl. 8

 

nasl.9