Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 9, oktober 2001
shtevilka 45-46
 
 

 
   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101 603 404464
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica, izbor likovnih del Tanja Shpenko: Velika slika, 1982
Tisk FLEKS, d.o.o., Gorichane 73, 1215 Medvode
Urednishtvo Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich – odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela – neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Franko Bushić, Marko–Mitja Fegush,
Igor Korshich, Matevzh Krivic, Jolka Milich
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499