Revija SRP 45/46

Dokument 1

Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 8. junij 2001

 

SLOVENSKEMU PARLAMENTU
 
(vsem poslanskim skupinam)
Shubicheva 4, Ljubljana
 
Sposhtovani gospod Borut Pahor, predsednik Drzhavnega zbora RS
Sposhtovane poslanke in poslanci Drzhavnega zbora RS

 

Zadeva: ODPRTA VPRASHANJA II – DZ RS ob predlogu Zakona o rabi slovenshchine kot uradnega jezika; vprashalnik BOHORICHICA

Pri Reviji SRP zhe od leta 1999 javno sodelujemo pri bistvenih problemih slovenskega chrkopisa. Ob predlogu zakona o rabi slovenshchine kot uradnega jezika Vam poshiljamo she Vprashalnik slovenskim institucijam “Bohorichica”. Upamo, da smo se s pismom parlamentu tvorno vkljuchili v javno razpravo o bodochem zakonu. Prav tako upamo, da bo nasha pobuda sprejeta z razumevanjem, tako kot tudi druge pobude slovenske javnosti, ki jim je mar za slovenski jezik in slovenstvo (prichakujemo vsaj kak odgovor).

Odprta vprashanja II Vam poshiljam v bohorichici in gajici. Poslancem pa, ki ki bi jih morda nashe prizadevanje zanimalo podrobneje, sporochamo, da si lahko zbornik BOHORICHICA ogledajo na nashem internetnem naslovu.

Priloge:
– VPRASHALNIKA O BOHORICHICI
– ODPRTA VPRASHANJA DZ RS
Revija SRP 41/42 in Revija SRP 43/44

 

S sposhtovanjem
 
za zavod Revija SRP
Rajko Shushtarshich,
poobl. os. za zast.