Revija SRP 43/44

Wladyslaw Kryzia

Uniwersytet Slaski
Instytut Filologii Slowianskiej
41-205 Sosnowiec, Poljska

 

 

BOHORICHICA ZHE NA POLJSKEM

Sposhtovani,

 

Na internetu sem nashel stran revije SRP. Ideja uporabe bohorichice v elektronskem sporazumevanju je odlichna. O sploshni reformi slovenskega chrkopisa nisem upravichen govoriti, ker sem tujec, Poljak, ki se zhe vech let ukvarja s slovenshchino in tudi z zgodovino slovenskega jezika. Zaradi tujstva tudi ne smem izpolnjevati vprashalnika. To, kar delate, se mi zdi zelo zanimivo in koristno. Ne vem, ali Vas smem prositi (ne da bi se pokazal nadlegovalec), da bi mi poslali kakshno shtevilko oziroma shtevilke vashe Revije. Che boste pozitivno sprejeli moja proshnjo, jo poshljite na moj domachi ali univerzitetni naslov.

 

Opravichujem se za mojo slovenshchino. Upam, da mi jo oprostite.

 

S sposhtovanjem
Wladyslaw Kryzia

Poslano: 14. marec 2001