Revija SRP 43/44

Stéphane Mallarmé

 

PRILOZHNOSTNI VERZI

 
 
KRATKOCHASJA S POSHTO – PISATELJI
 
 
I
 
Cenjeni gospod grof de Villiers
de l'Isle-Adam; bila bi slast
zreti ga v krogu familije.
V Parizu, trg Clichy, shestnajst.
 
 
II
 
Le brzh, poshtarji, do tega mozha:
François Coppée se imenuje,
Shtiridesetnik mi trato mechka,
v Oudinoshki dvanajst pa stanuje.
 
 
III
 
V svoji halji iz astrahana,
ki za prepih lahko je past,
gospod François Coppée sred Caena,
to je v Kanonishki, dvanajst.
 

 

(iz franc. prev. I. Antich)

 

Opomba k avtorju

V Mallarméjevem neobsezhnem opusu je tudi skupina pesmi pod skupnim naslovom Vers de circonstance ali Prilozhnostni verzi (natanchneje: "verzi okolishchin"). V glavnem gre za rimane kvartine, ki so se vechinoma ohranile v prepisih avtorjeve hchere. Predstavljajo zadnje obdobje Mallarméjevega ustvarjanja (1881-1898), ko "chiste" poezije skoraj ni vech pisal; po shtevilu verzov jo tudi presegajo. Gre za odzive na vsakdanjosti, za nekakshne dnevnishke belezhke, ki jih je pesnik sam oznachil kot "dragocene drobnarije". Delijo se v vech ciklov, enemu je avtor dal naslov Les loisirs de la post, ker je te kvartine poshiljal kot pisma znancem (pisateljem, slikarjem, glasbenikom, urednikom...). Tri tukaj predstavljene iz skupine Pisatelji so le drobna pokushina tega "konkretizma": prva je namenjena Mallarméjevemu najboljshemu prijatelju, drugi dve s finim satirichnim prizvokom chlanu akademije ("Shtiridesetnik"), ki je onemogochal pesnikove objave (prim. aluzijo na unichevanje trave). V prvi kvartini je razshiritev "Cenjeni gospod" (v orig. samo "Monsieur") zaradi priblizhanja silabichni simetriji franc. verza. (Op. prev.)