Revija SRP 43/44

Revija SRP
Ljubljana, 22. marca 2001

 

JAVNI RAZPIS ALI ZAVAJANJE ZALOZHNIKOV?

OBVESTILO BRALCEM

 

o zavrnitvi projekta Zbornik Bohorichica 2001/1 na javnem razpisu MOL prijave na javni razpis za pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje zalozhnishke dejavnosti, in sicer za sofinanciranje znanstvenega in strokovnega (in kulturnega) tiska "za potrebe Mestne obchine Ljubljana za leto 2001".

Citat iz obrazlozhitve Sklepa o izbiri projektov:

"Na javni razpis za sofinanciranje znanstvenega in strokovnega tiska za leto 2001 je do zahtevanega roka prispelo 36 prijav. Strokovna komisija je po opravljenih analizah vseh prijav predlagala narochniku, da izbere projekte, ki so navedeni v izreku tega Sklepa.

Komisija je pri predlogu izbora uposhtevala prijave za sofinanciranje tistih publikacij, ki so dobile najvech podpore v pogledu aktualnosti in pomena za Ljubljano oziroma shirshe uporabnosti za Ljubljanchane.

S tem je v izreku navedena odlochitev utemeljena."

 

To konkretno pomeni:

Komisija je dodelila sredstva 12 publikacijam (11 zalozhnikom); in ni dodelila sredstev 24 publikacijam (15 zalozhnikom). (Ustanova Odsev se slishi je namrech na javni razpis sama prijavila 13 publikacij.)

Na izrek "Sklepa o izbiri projektov MOL ZHUPANJA" s podpisom zhupanje Viktorije Potochnik se seveda nismo pritozhili niti nismo "vlozhili zahtevka za preveritev utemeljenosti sklepa", za kar obstaja pravna mozhnost oz. na kar nas navaja pravni pouk Sklepa, cheprav menimo, da je bohorichica tudi za Ljubljanchane v perspektivi uporabnejsha od gajice, da je projekt Bohorichica aktualen za slovenshchino in slovenstvo tudi v Ljubljani, navsezadnje tudi glede bodoche podobe mestnih napisov in pisave v mestu (tako v vsakdanji rabi v moderni elektronski komunikaciji kot tudi v vsakdanji podobi mesta in nashe dezhele).

Na nasho srecho nam sredstva v vishini nekaj tisoch SIT niso bila odobrena. Dodeljena sredstva za izbrane projekte so bila namrech vechinoma med sto in dvesto tisoch SIT, v enem primeru pa celih shtiristo tisoch SIT (prerachunano na vse odobrene projekte, je to po 208.000 SIT na izbranega oz. pogojno, prerachunano na vse prijavljene projekte, po 69.000 SIT na en ponujeni projekt). Za ta denar bodo izbranci (po svojih duhovnih mocheh) prispevali k promociji mesta Ljubljane. Pa she tole se bodo zavezali: "Prejemnik se zavezuje navesti Mestno obchino Ljubljana v publikaciji kot sofinancerja publikacije in jo vabiti na vse njene predstavitve." (cit. 6. chl. Pogodbe o sofinanciranju).

 

Sposhtovana gospa zhupanja Vika Potochnik, utegnil bi Vas kdo vprashati, chemu razpisujete nekaj, kar Vas v resnici ne zanima. Rekel bi namrech, da prijave na razpis odsevajo velik interes za zalozhnishtvo na eni strani, rezultati pa razvrednotenje zalozhnishke dejavnosti v mestu Ljubljana na drugi strani. Zalozhniki smo se namrech vprashali, ali niste mochno podcenili shtevila prijav (vsaj za to dejavnost)? Ali za zalozhnishtvo v mestu ni denarja ali pa se z nami shalite?

 

Z Zbornikom Bohorichica 2001/1 nadaljujemo v okviru svojih zmozhnosti, tako v reviji kot na internetu. A delamo ga z veseljem, sproshcheno, resnichno neodvisno, brez zaveze in cenenih sponzorjev!

______
Zbornik Bohorichica 2001/1 je tekoche dostopen na internetu http://www.revijasrp.si
 
za zavod Revija SRP:
Rajko Shushtarshich,
poobl. os. za zast.

 

 

VABILO

Vabimo Vas k sodelovanju v projektu Bohorichica. S svojskimi prispevki o bohorichici in tudi s tehtno utemeljenimi zavrnitvami ste dobrodoshli. Zbornik tekoche urejamo - izbrane prispevke sproti objavljamo na internetu. Tako nastaja zbornik Bohorichica, za zgodovinski spomin na Slovence. Tvorne prispevke in utemeljene zavrnitve bomo objavljali v Reviji SRP in v zborniku.