Revija SRP 43/44

France Presheren

 

TRI KONKRETISTICHNE

 

PRESHERNOVA VERA

 
Kar je, bezhi.
Al' beg ni Bog,
ki vodi vekomaj v ne–bo,
kar je, kar b'lo je in kar bo?

 

 

ZASTAVICA
 
l.
 
Shestero chrk je zvezanih tako,
da, che zapored ena odleti,
vendar ostanek prazen glas ne bo,
ampak zastopnost drugo zadobi. —
Beseda lashka je z vsemi shestémi
in taka tudi s chrkami petémi,
latinska s shtirimi je, kranjska s tremi,
in z dvema chrkama je spet Kranjica,
pri vseh narodih je doma samica.
 
 
2.
 
Kraj je beseda s chrkami shestémi,
v k'ter'ga hodi marsikdo s petémi,
ki ga bosh spoznal po napeti shtuli,
in, da le svojo, to neumno tuli;
ako nadlego meni dela, z njim,
kar s shtir'mi chrkami povem, storim,
kar shest ne bodo storile z ljudmi,
lahko store v sintaksi chrke tri;
priganjam z dvema te, ak' she se trudi
z uganko glava, samka se ti chudi.
 
_______
Na rob nedavni 200-letnici ta objava izpostavlja she en vidik univerzalnosti Preshernovega sicer neobsezhnega, zgoshchenega opusa: s temi primeri je namrech po svoje tudi zachetnik konkretizma v slov. lit., smeri, ki se posvecha predvsem jezikovnemu materialu "kot takemu". Zastavica (uganka) v obeh inachicah analizira (ne brez satire) besedo casino. (Op. ur.)