Vsebina Revije SRP 41/42

 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 9, februar 2001
shtevilka 41-42
 
 
 
 

 

Izdajatelj revije

 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica, Izbor likovnih del Janez Lenassi: Znak
Tisk Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela – neprevedene knjige,
Marko-Mitja Fegush – likovna priloga,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Franko Bushić, Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, P.P. 3542
1001 Ljubljana
Revijo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499