Revija SRP 41/42

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
Ljubljana, februarja 2000

Vprashalnica

 

ODPRTA VPRASHANJA I
 
SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Novi trg 3, Ljubljana
 
Sposhtovani gospod France Bernik, predsednik SAZU

 

Doslej smo tako ali drugache (v odprtih in zaprtih pismih) vprashali, kaj lahko storimo za slovenski "pravopisni chrkopis" zhe kar nekaj kljuchnih institucij v Republiki Sloveniji in jih prosili za sodelovanje v projektu Bohorichica. Odgovor je bil kar se da enoten. To je – brez odgovora. Potemtakem bo treba zacheti tako rekoch znova, pri nekaterih institucijah ponovno. Zanima nas, kaj in kako lahko narodove institucije prispevajo k reshitvi problema zapisovanja slovenskih glasov, besed? Posebej pereche je vprashanje pravilnega ali, che hochete, zakonitega ali dogovor(je)no sprejetega zapisovanja slovenskih imen in priimkov na internetu. Mislimo, da bodo ta odgovor institucije - pred vsemi kulturne institucije - prej ali slej morale dati, nedvoumen odgovor. Odgovoru pishochim in tudi berochim se namrech ne bo mogoche ogniti. Vprashalnik o bohorichici naslavljamo kot odprto pismo predvsem na slovenske kulturne institucije, in tudi drugim, ki sooblikujejo narodovo identiteto ali pa so narodu zavezane! (uvodni citat iz vprashalnika slovenskim institucijam)

Spoznavamo, da je SAZU prva institucija, ki lahko dá morda odlochilne odgovore na problem, ki se nam zastavlja. Kot predsednika SAZU Vas prosimo, da vprashalnik posredujete zadolzhenim za reshevanje zadeve oz. za odgovore na vprashanja, ki jih poshilajmo. Seveda od SAZU ne prichakujemo le formalne izpolnitve vprashalnika, ampak odprte odgovore ali tvorne zavrnitve neutemeljenih oz. neupravichenih vprashanj po mnenju SAZU.

Kot dodatna pa zastavljamo SAZU she vprashanja, ki se nam pojavljajo vsakich, ko se lotimo pisanja in urejanja besedil na rachunalniku, t.j. pisanja besedil na sodoben nachin:

1 Ali lahko od SAZU prichakujemo, da bo v sodelovanju z rachunalnishkimi podjetji izdala rachunalnishki slovar za chrkovanje slovenshchine npr. v programu Word ali kakem drugem urejevalniku besedil?

2 Kaj lahko stori SAZU, da bo tak slovar – Chrkovalnik slovenskega jezika na CD-ju –dostopen Slovencem po minimalni ceni, t.j. taki, ki bo blizu cene materialnih in distribucijskih stroshkov?

3 Kako lahko upravichimo nerazumno visoko prodajno ceno sedanjega Slovarja slovenskega knjizhnega jezika, izdaje na CD-ju, in kako zamudo pri izdaji Slovenskega pravopisa, prav tako na CD-ju?

Pojasnilo: Oboje je v primeri s tiskano izdajo malenkosten problem, tako po ekonomski vishini stroshkov kot po tezhavnosti izvedbe. Zozhen ali, bolje recheno, reven obstojechi slovar siromashi besedni zaklad pishochim. Obstojechi chrkovalnik z osiromashenim rachunalnishkim slovarjem namrech povzrocha nepotrebne tezhave pishochim; pravilno zapisane slovenske besede, ki jih ni v obstojechem slovarju, oznachuje kot napachne, che hochete, jih seveda skupaj z napachno zapisanimi sploh ne oznachuje. Za zahtevnejshe tekste so torej neuporabni. Delo korektorjev bi bilo olajshano shele s popolnejshim slovarjem. Shtevilo banalnih napak v pisnih besedilih Slovencev, posebej she v slovenskih tiskanih obchilih, bi se takó obchutno zmanjshevalo, jezik se ne bi siromashil, shabloniziral, pach pa bogatil. Seveda si lahko pomagamo sami, vsakdo si lahko sam izdeluje in dopolnjuje obstojechi slovar, kakor ve in kolikor zmore. Ob tem pa se hochesh nochesh sprashujemo, zakaj imamo jezikoslovce in leksikografe na SAZU, v njenem Inshtitutu za slovenski jezik, leksikoloshki sekciji in drugih oddelkih, ki so zadolzheni za Slovar slovenskega knjizhnega jezika in Slovenski pravopis.

Zakaj se jezikoslovci na SAZU malo ne podvizajo, ne posodobijo svoje dejavnosti? Morda neupravicheno prichakujemo, da bo SAZU prevzela svoj del bremena – naloge v "skrbi za slovenski jezik" – tudi pri izdelavi rachunalnishkega slovarja – Chrkovalnika za jezik Slovenshchino?

 

Prilogi: 2 – VRASHALNIKA O BOHORICHICI

S sposhtovanjem

za zavod Revija SRP
Rajko Shushtarshich
poobl. os. za zast.