Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
Letnik 9, februar 2001
shtevilka 41/42
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
februar 2001 shtevilka 41/42
 
 
 
Vsebina Revije SRP 41/42:
 
Helena Crchek
Pokrajina iz plastelina
4
Zvezdana Majhen
Zibka
7
Lucijan Vuga
Iskanja nenasitnost
10
Andrej Golob
Svet spet mrak spne
12
Jozhe Volarich
Peterostishja
13
Franko Bushiæ
prev.: Ivan Dobnik
Waka
14
Christian Morgenstern
prev.: Ivo Antich
Obeshenjashke
15
Tomazh Kosmach
Chrni humor
18
Boris Vishnovec
Poletje, takshno ali drugachno
23
Boris Vishnovec
Skrivnost v mochvirju
29
Andrej Lutman
Roj
37
Franko Bushiæ
prev.: Ivo Antich
Dve (postbalkanski) chrtici
53
Lucijan Vuga
Jutri ne bo vremena /slushna igra/
57
Marko-Mitja Fegush
Sozorevanja v kamnu Janeza Lenassija
70
Janez Lenassi
Likovna dela /skulpture/
72
Ivo Antich
"Politika" med Mallarméjem in Boltanskim
81
Stéphane Mallarmé
Un coup de dés /stran iz pesnitve/
83
Boris Vishnovec
Osebnost umetnika in vzgibi ustvarjalnosti
84
Ivo Antich
Virtuoz (chasopisne) risbe
87
Branko Zinauer
Mir na Balkanu /karikatura/
88
Branko Zinauer
Planet treh sonc /iz stripa/
89
Frane Goljevshchek
Elegije za slovensko pomlad
90
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
91
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
96
Rajko Shushtarshich
Neodvisni mediji
99
Chlovekov razvoj
Rajko Shushtarshich
Vrednote (supra)sistema IX
O vrednotah kot posred(ova)nih
dejstvih zavesti
Sedaj pa se lahko vrnemo k svobodi
 
 
107
111
Iz zgodovinskega spomina
Lucijan Vuga
“Protoslovani” na Apeninskem polotoku
123
Adam Bohorich
“Zimske urice” /iz predgovora/
126
Lev Detela
Avstrijski 1. april 2000
131
Neprevedene knjige
Lev Detela Ponovno odkrita prozna dela avstrijske pisateljice Marlen Haushofer

134

Chitalnica
Andrej Lutman
Obsmrtni razvrat
137
Andrej Lutman
Par v pesmi in sliki
139
Ivo Antich
Pesnik in strojnik v ogledalu peterostishja
141
Ivo Antich
Jantarni zakladi zgodovine
143
Ivo Antich
Melisa ali medenka
145
Franko Bushiæ
prev.: Ivo Antich
Sam v raju multipoezije
146
Vprashalnica
Rajko Shushtarshich
Vprashalnika o bohorichici
149
Rajko Shushtarshich
Odprta vprashanja I – SAZU
153
Dokumenti, prichevanja
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Odprto zaprto pismo MK RS III
Nekoliko nenavadno porochilo
 
155
Dokument 2.1
Rajko Shushtarshich
 
Odprto zaprto pismo MOL
 
160
Dokument 2.2
Rajko Shushtarshich
 
Prijava na javni razpis MOL
 
163