Revija SRP 41/42

Dokument 1

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 3. oktobra 2000

 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Cankarjeva 5, Ljubljana

Sposhtovani gospod Rudi Sheligo, minister za kulturo RS

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO III
She o vrednotah in vrednotenju

Zadeva:

Ob kritiki razpisnih pogojev, meril in kriterijev MK RS
za financiranje revij in chasopisov ter knjig III.

Ne delamo si utvar. Revija, kot je nasha, ne bo nikoli kurantno blago. Vendar nam se zdi vseeno potrebna. Zato vztrajamo, vsemu navkljub. Ko sam zhe skoraj obupam, me opogumijo sodelavci, naj vendar ne odnehamo. Sodelavca SRPa Lev Detela z Dunaja in Jolka Milich iz Sezhane, hochem rechi ne iz Ljubljane, vidita da je Revija SRP v slovenskem prostoru vseeno potrebna. Jolka mi je ravno prejshnji mesec pisala tole: “Konec kakshne revije ali tednika dozhivljam zelo zhivo, ko da bi umrlo zhivo bitje, na katerega si bil navezan. Ja, z Levom Detelom sva dozhivela, zelo boleche, zhe eno smrt, in sicer trzhashke revije MOST. Vsa najina prigovarjanja niso zalegla, ker so "drugi" tako odlochili, sodech – napachno, da v demokraciji niso vech potrebne zamejske revije takega … ne prevech ortodoksnega kova. Pa so se zelo motili, a na zhalost prepozno, po samoukinitvi.”

Okleval sem, ali naj Vam pishem, in se vseeno odlochil. Najbolj sem se zamislil ob opombi v tochki 13 – letnega obrachuna: “Vsi stroshki za revijo v letu 2000 skupaj (7-12) 2,025.297 SIT so torej minimalni, lahko rechemo, simbolichni. Znizhamo jih lahko samo she na postavki 10, t.j. na rachun tistih, ki "zhive", che lahko tako rechemo, izkljuchno od pisanja.” Kdo drug bi rekel, da "ne zhive, ampak zhivotarijo", sam ne mislim tako, pa ne zaradi denarja, ki ga premorejo. Vsaj ob tej opombi bi se na MK morda le lahko zamislili o ustreznosti meril in kriterijev, ki nas silijo v tako znizhevanje stroshkov.

Morda se boste, tako kot mi, zamislili ob vrednotenju, ki je uveljavilo vpijoche nesorazmerje med izplachanimi honorarji za pishoche na eni in npr. glasbenike na drugi strani. Ali ni to nesorazmerje rezultat uveljavljenega vrednotenja – meril in kriterijev MK RS za financiranje revij in knjig?

V "navodilih za pripravo dokumentov za obrachun pogodbe o sofinanciranju in opozorilih na vsebino nekaterih dolochil pogodbe" (MK RS 22.3.2000) me je she posebej pretreslo tole opozorilo, citiram: "… da bo ministrstvo, med drugim, posebej pozorno na stroshke gostinskih storitev, che bodo le-ti nastopali v predlozhenem obrachunu oz. obrachunski dokumentaciji in bo te stroshke priznalo izkljuchno v primeru, da predstavljajo kompenzacijo drugih stroshkov, ki v projektu obichajno nastopajo (npr. avtorskih honorarjev)." (konec citata) Naj se torej najemo in zapijemo?

Ob formalni ustanovitvi zavoda Revija SRP sem pisal vashemu predhodniku gospodu Jozhefu Shkolchu: “Upamo, da je nasha institucionalizacija sedaj, che ne zgledna, pa vsaj zadostna. O njeni formalni pravilnosti in koristnosti ne dvomimo, vendar nam ta zaenkrat povzrocha samo dodatno financhno obremenitev. Res bi bilo shkoda, che bi se morali vrniti na polozhaj, v katerem smo bili pred izidom prve shtevilke Revije SRP (simbolichno mu rechemo "v ilegalo"). S tem samo povzemam to, kako se nam kazhe oz. kaj nam pomeni ta institucionalizacija dejansko. Zadnji stavek pa moramo dodatno pojasniti. Nikakor ni bil mishljen ne kot grozhnja ne kot obup. To bomo storili, ko bomo k temu prisiljeni, che oz. ko bomo ugotovili, da nimamo minimalnih financhnih sredstev za legalno revialno dejavnost, t.j. dejavnost resnichno neodvisne revije.”

Z drzhavno sekretarko gospo Majdo Shirca sva zachela po mojem vech kot potreben dialog o merilih in kriterijih MK RS za financiranje revij, chasopisov ter knjig (doslej objavljan v Reviji SRP 37/38, 39/40). Res shkoda, che bi ga prekinili zhe na samem zachetku. Gospej Majdi Shirca sem pisal, da je zadeva tako rekoch shaljiva: “V skladu s proshnjo (ali zahtevo) MK sem zavod zavezal tako glede "tochnih terminov realizacije" kot tudi glede uresnichitve celotnega programa, t.j. vsaj she treh publikacij edicije Pogum Revije SRP. Vendar bodo te zaenkrat lahko "izshle" le na internetu. Vishino subvencije 1.050.000,00 SIT za program zavoda v letu 2000 in vprashanje "ali bomo z odobrenimi sredstvi programe dejansko realizirali v letu 2000" pa sem razumel kot shalo.”

Opravichujem se za tako dolg uvod k porochilu. Povrh vseh slabosti je uvod opremljen she s citati, menim namrech, da Vas in bralce tako najbolje, na kratko in slikovito seznanim s problemom, in hkrati podam vsebinsko porochilo sodelavcem. Samo razpravljanje o merilih in kriterijih za financiranje ter o vrednotenju pisanja in objavljenega pa lahko hitro zaide v pravljichnost. Zato Vam kot primer, kaj merila pomenijo v praksi, t.j. pri uresnichevanju "kulturnega projekta po veljavnih merilih in kriterijih in obrazcih MK RS", poshiljam v vednost: “Porochilo o udejanjenem programu zavoda Revija SRP za leto 2000”. (Vam seveda: z vsemi prilogami, resnichno sem se namrech namuchil, da sem stlachil porochilo o udejanjenem kulturnem programu v te obrazce in kar se da uposhteval dana navodila. Bralcem pa bo zadoshchalo le nekoliko nenavadno porochilo o udejanjenem programu.)

 

Priloge:
 
1 – Porochilo o udejanjenem programu
2 – letni obrachun stroshkov in porochilo za revijo, za leto 2000
3 – bilanco stanja na rachunu zavoda (na dan 1. oktobra 2000)
4 – Revijo SRP 39/40

S sposhtovanjem

za zavod Revija SRP
Rajko Shushtarshich
poobl. os. za zast.

 

Nekoliko nenavadno porochilo
 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Sposhtovani gospod Ivan Pal, drzhavni sekretar
Sposhtovana mag. Jelka Gazvoda, svetovalka vlade

 

podrochje: Knjizhevnost in zalozhnishtvo - revije
poobl. oseba podr. dej.: gospod Bozho Premrl

Zadeva: - Porochilo o udejanjenem programu zavoda Revija SRP za leto 2000,

- izplachilo 2. obroka subvencije zavodu Revija SRP (po pog. sht.: 3511-00-092149)

Z izidom tretje dvojne shtevilke Revije SRP 39/40, letnik osem, oktober 2000 je zavod izpolnil svoje obveznosti do MK RS, ki je subvencioniralo zavod v letu 2000 s 1,050.000 SIT, po pog. sht.: 3511-00-092149, in izpolnil je tudi pogoj MK RS z dne 6. dec. 1999 in nashe dodatne obveze oz. zaveze pred podpisom pogodbe z dne 7. dec. 1999, t.j. o "tochnih terminih realizacije". Oktobrska shtevilka revije je izshla danes (3. oktobra 2000), t.j. z dvodnevno zamudo.

Prilagamo:
1 – Revijo SRP 39/40, (3x)
2 – letni obrachun stroshkov in porochilo za revijo, za leto 2000 (3x)
(kljuchne opombe k obrachunu stroshkov so v Porochilu o udejanjenem programu)
3 – bilanco stanja na rachunu zavoda (na dan 1. oktobra 2000), (3x)
4 – dokazila o plachilih, (razen tistih, ki so bila poslana MK zhe ob porochilu za 1. polletje 16.5.2000)

 

Kljuchne opombe k obrachunu stroshkov za revijo za leto 2000 in k bilanci stanja na rachunu 1. okt. 2000, ki pojasnjuje razliko med planiranimi in dejanskimi stroshki oz. pojasnjujejo, kako sploh lahko izdajamo revijo, za katero so proizvodni stroshki ocenjeni npr. za leto 2001 po okleshchenih merilih in kriterijih MK 11,630.000 SIT (brez obrachunanih plach ali honorarjev za zaposlene).

 

B. STROSHKI:

7 – stavljenje revij v letu 2000 ni obrachunano, brezplachno ga opravijo sodelavci revije;
8 – stroshke za odpremo in poshtnino idr. poravnamo z naturalno menjavo (izmenjavo) z Zalozhbo Mihelach (100 izvodov revij ZM kot nadomestilo za distribucijo Revije SRP, /evidenca in poshtnina/ 100-tim /prvotno 200-tim/ slovenskim knjizhnicam);
9 – sploshnih materialnih stroshkov vechinoma ne obrachunavamo (delamo s ceneno - zastarelo rachunalnishko tehnologijo);
10 – avtorskim honorarjem za prispevke v Reviji SRP se vechina avtorjev odreka (izplachali smo jih samo tistim, ki “zhive, che lahko tako rechemo, izkljuchno od pisanja”);
11 – urednishkim honorarjem se odrekamo (tako vseh osem let izhajanja revije SRP);
12 – uradno zaposlenih, tako redno kot po pogodbi, nimamo;
13 – vsi stroshki za revijo v letu 2000, skupaj (7-12) 2,025.297 SIT, so torej minimalni, lahko rechemo, simbolichni. Znizhamo jih lahko samo she na postavki 10, t.j. na rachun tistih, ki "zhive", che lahko tako rechemo, izkljuchno od pisanja.

 

C. PRIHODKI:

14 – prihodkov od narochnine in prodaje nimamo, ker dajemo revijo slovenskim knjizhnicam brezplachno (od leta 1996), sodelavcem pa kot simbolichno nadomestilo za honorar; prihodke od prodaje pa zamenjamo za stroshke odpreme, poshtnine idr. (t.j. naturalna menjava z Zalozhbo Mihelach);
15 – lastnih sredstev she nimamo oz. jih vech nimamo;
16 – sredstva iz prorachuna za zavod Revija SRP so ravno tako simbolichna;
17 – drugi (preostali) prihodki so donacije sodelavcev;
18 – vsi prihodki skupaj so torej nezadostni, razliko med planiranim in dejanskim dohodkom smo za sedaj she uspeli pokriti z donacijami sodelavcev. (Op.: do nakazila 2. obroka subvencije za leto 2000 bo rachun zavoda blokiran.)
21 – kot recheno, revija pokrije stroshke za distribucijo revije 100-tim knjizhnicam z izkupichkom od prodaje nadaljnjih 100-tih izvodov Zalozhbi Mihelach (to je skupaj 50% - polovica celotne naklade revije, tako je pojasnilo morda nekoliko razumljivejshe, zaman namrech skushamo pojasniti, da revija ni blago in da deluje zavod izrazito neprofitno).

Iz gornjih pojasnil in opomb je razvidno, da zavod prihrani vsaj 10 milijonov SIT na leto (t.j. okoli 500% stroshkov), vse na zastonjskem – neobrachunanem delu sodelavcev revije.

Vsebinsko porochilo o realiziranem projektu zavoda Revija SRP in pripombe k merilom in kriterijem MK RS za financiranje oz. subvencioniranje kulturnih projektov smo poslali MK RS 31.5.200. Objavljeno je tudi v prilozheni Reviji SRP 39/40, Dokument 3, “ODPRTO ZAPRTO PISMO II – She o vrednotah in vrednotenju (Zadeva: Ob kritiki razpisnih pogojev, meril in kriterijev MK RS za financiranje revij in chasopisov ter knjig II.)”, na str. 162.

(Nadaljevanje v prihodnji shtevilki.)

S sposhtovanjem
 
za zavod: Revija SRP
poobl. oseba za zastop. (v. d. dir.)
Rajko Shushtarshich

Ljubljana, 3. oktobra 2000

_______
* Op. ur.: Tudi ta dokument je bil poslan ravno ob izidu predhodne shtevilke, naslovljen je najprej instituciji MK RS in gornjim nosilcem vlog (predvsem ministru za kulturo RS Rudiju Sheligi). Ob menjavi ministra za kulturo se kot odprto pismo "prenaslavlja" oz. posreduje njegovi naslednici ministrici za kulturo Andreji Rihter. Ob menjavi sekretarjev pa se kot javno Nekoliko nenavadno porochilo "prenaslavlja" oz. posreduje pristojnemu sekretarju MK RS za periodiko. Tezhko je biti na tekochem glede zasedbe kljuchnih vlog na kulturnem ministrstvu. Sicer pa so odprta pisma in porochila namenjena tudi nashi kulturni javnosti.

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO IV