Revija SRP 41/42

Andrej A. Golob

 

SVET SPET MRAK SPNE

 

KOD JE SMEH
 
kdo ve kod gre pot
za svet kjer mir je cel chas
kjer tron je góst smeh
 
 
SEM SPET SEM
 
bil sem to vem nich
in spet bom saj to vem nich
pa sem kaj vech zdaj
 
 
MECH ZA MOCH
 
moch je mech chez most
vdor v up mrak za um boj hud
ne bo moch moj breg
 
 
ZLI SRD RAN
 
iz ust vre duh zli
spne src srd v grd glen v gnev stke
klan brez ran je zbran

 

_______
“V pesmih sem uporabil besede, ki imajo en sam zlog. Samoglasnike sem razvrstil po nekem zaporedju. V naslovu pesmi je po ena beseda iz vsake vrstice. Skupni naslov ima po eno besedo iz vsake pesmi.” (Op. avt.)