Vsebina Revije SRP 39/40

 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 8, oktober 2000
shtevilka 39-40
 
 
 

   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica,
Izbor likovnih del
Natasha Ribich Shtefanec: Misterij
Tisk
Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Lev Detela - neprevedene knjige,
Marko-Mitja Fegush - likovna priloga,
Matjazh Hanzhek - chlovekov razvoj,
Boris Cherin, Georgij Dvorzhak,
Taras Kermauner, Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich, Fedor Zhigon
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, P.P. 3542
1000 Ljubljana
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji
vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499