Revija SRP 39/40

Miki Muster

 

PRELISICHENI ZVITOREPEC /stran iz stripa /

 

Zachetek Zvitorepca, PPP (Poletove podobe in povesti), 11.7.1952.