Revija SRP 39/40

Lev Detela

 
PISATELJEVE TEZHAVE Z ZALOZHBAMI
(ali belezhka o tiskarskih napakah v romanu Jantarska zveza)
 

Mohorjeva zalozhba v Celovcu je leta 1998 izdala moj "psevdozgodovinski" roman JANTARSKA ZVEZA iz chasa Julija Cezarja in s "starovenetsko" tematiko. Zajetna knjiga obsega z dodatki in komentarji 452 strani. Morda je bil to (pre)obsezhen zalogaj za zalozhbo, ki je zato na svoj nachin posegla v strukturo dela brez posveta z avtorjem, roman skrchila (za chetrtino), iz teksta izkljuchila avtorjeve s tematiko knjige povezane chrno-bele risbe (te je avtor leta 1999 uporabil v pesnishki zbirki STAROSVETNI SPEVI, zalozhba SRP, Ljubljana) in pri korekturi spregledala veliko shtevilo tiskovnih in drugih napak, ki motijo ali spreminjajo smisel. V prvem delu knjige dosledno kurzivno natisnjeni neologizmi so v drugem delu natisnjeni na navaden nachin, kar ni v prid pravilnemu razumevanju teksta, poleg tega stojijo tu pod naslovi posameznih poglavij z velikimi chrkami natisnjeni podnaslovi avtorjevih za knjigo pripravljenih slik, ki pa jih ni, ker jih je zalozhba brez posveta z avtorjem izpustila, cheprav mu je obljubila, da jih bo uposhtevala. Pri dodatnem prikazu "starovenetskih razpolozhenj" na str. 416 prav tako moti, da ni objavljen zemljevid v knjigi opisanih potovanj do danashnjega Kaliningrada, kot je bilo domenjeno. Morda se komu zdi, da so to malenkosti, vendar je dejstvo, da zhe te povrshnosti, nedoslednosti in pomankljivosti motijo in kvarijo smisel dela.

Nashtevanje posameznik napak bi bilo preobshirno, zato bom navedel tu le nekaj primerov (pretvoril sem jih iz gajice v novo bohorichico), ki bistveno spremenijo smisel v shkodo dela:

Stran 9: ...strmi brez pravilno: ... strmi breg;
str. 138: ...na dokonchni sunek pravilno: ... na odlochilni sunek;
str. 190: ...Mogoche in oshabne pravilno: ...Mogochne in oshabne;
str. 193: ...proti podajalcu pravilno: ...proti prodajalcu;
str. 212: ...v vreche medico pravilno: ...v vrche medico;
str. 235: ...preplavalo pravilno:...preplavilo;
str. 272: ...zahitela pravilno: ...zaihtela;
str. 288: ...vladal narod pravilno: ...vladal nered;
str. 312: ...voli niso bili pravilno: ... vozovi niso bili;
in:... kolesju pravilno:...koleslju;
str. 325: ...nizka gorovja pravilno: ...nizka vodovja;
str. 336: ...dishalo je po smilji pravilno: ...dishalo je po smoli;
str. 352: ...ki so stikali pravilno: ...ki so kihali;
str. 365: ...je pokropil pravilno: ...je poshkropil;
str. 403: ...sukna in svile pravilno: ...sukna in preje.

Te in vrsto podobnih napak bo v morebitni novi izdaji JANTARSKE ZVEZE potrebno popraviti, da bo berilo ustrezalo avtorjevim zamislim, kot so bile obelodanjene v izvirnem dunajskem rokopisu iz let 1989-1995.