Revija SRP 39/40

Dokument 3

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, zh.r.50101603404464
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 

 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
 
Cankarjeva 5, Ljubljana
 
Sposhtovana gospa Majda Shirca, drzhavna sekretarka*
Sposhtovani gospod Bozho Premrl, svetovalec ministra
 

ODPRTO ZAPRTO PISMO II

She o vrednotah in vrednotenju

 

Zadeva: Ob kritiki razpisnih pogojev, meril in kriterijev MK RS za financiranje revij in chasopisov ter knjig II.

Najprej se Vam spet zahvaljujem za neprichakovano izchrpen odgovor o vprashljivosti konkretnega vrednotenja ustvarjalnosti na podrochju zalozhnishtva. Shirshe gledano, pa zadevamo ob skrivnostnost vrednotenja slovenske kulturne ustvarjalnosti. Najbrzh ne bomo nikoli nashli zadovoljivega odgovora, vsaj takega ne, ki bi kazal na minimalno soglasje med protagonisti, upravljavci kulture na eni, in avtorji ustvarjalci na drugi strani, ker prvi kulturo, umetnost in kulturnike, umetnike omogochajo oz. onemogochajo, slednji pa kulturo- umetnost zgolj udejanjajo. Pa vseeno obchasno poskushamo.

Vi pravite, “da sta med temeljnimi merili in kriteriji za financiranje, subvencioniranje knjig, nekomercialnih revij in chasopisov na prvem mestu kakovost oz. estetska vrednost del – izrazi, ki jih protagonisti uporabljamo, so razlichni, pomen pa isti.” Che bi bilo res tako, bi mirne dushe pristal na vashe izraze za vrednotenje vrednot v kulturno-umetnishki ustvarjalnosti. A temeljno se razhajamo ravno glede pomena ali vrednotenja vrednot v kulturi in umetnosti.

V vashih merilih in kriterijih se vam ravno kakovost in estetska vrednost revij in knjig nekako izmuzne. Silite nas v preshtevanje vrstic in verzov in merjenje cm2 reprodukcij, izrachunavanje sanjskih honorarjev, ki jih ne bomo nikoli prejeli, v zbiranje chasopisnih odmevov ob izidu knjig, revij. Pisanje kratkih obnov (domachih nalog), ki naj bi vsebovale “oceno estetskih vrednot dela ipd.”. Skratka, silite nas v priznavanje pomena imagea izdelkov na trgu blaga in storitev namesto resnichnega obchudovanja dejanskih stvaritev, npr. pesmi, chrtice, novele, romana. Za pokritje razvrshchanja stvaritev in ustvarjalcev uporabljate tudi eksperte in komisije ter ustvarjalce zoper ustvarjalce. Najprej je hierarhija, potem so tu kriteriji in merila, ki jo zgolj utemelje, opravichijo. Vsak urednik pa ve, ker je dnevno soochen s problemom vrednotenja konkretnih prispevkov (tudi svojega), da si z vashimi merili in kriteriji ne more pomagati. Ker so kriteriji in merila v umetnosti vedno subjektivni, so tudi krivichni, a kar je pomembnejshe, vrednote neposredna dejstva zavesti – so le intuitivno dojemljive. Zato trdim, da so vashi kriteriji in merila za dodelitev subvencij gola birokratska formalnost, ki povsem zgreshi bistvo.

 

 

 

Druga vrsta dejstev

 

Dejstva ob "Odgovoru (MK) na odprto zaprto pismo Revije SRP"

– 24. maja 2000

Poshiljamo Vam izvod revije. Revija SRP, letnik 8, junij 2000, shtevilka 37/38, je izshla v roku. S tem je dopolnjeno osemletno redno izhajanje revije. To pomeni osemletno sodelovanje svojskih ustvarjalcev. To, morda pomembno dejstvo, vsi spregledajo. Prva shtevilka je izshla 1. oktobra 1993. Revija je bila dvomesechnik, ki je le zaradi ekonomskih razlogov izshla trikrat na leto, a kot dvojna shtevilka. Prva knjiga, Postbalkanec, Franka Bushića, v edicij Pogum Revije SRP, bo "objavljena" na internetu: www.revijasrp.si, previdoma jutri, t.j. 1. junija 2000. To so dejstva, ki so pred katerokoli razvrstitvijo zgolj po rangu kakovosti oz. estetske vrednosti. Kaj shele stroshkovne cenitve, so dejstva, ki se izmuznejo eksaktnim merilom in kriterijem.

Program zavoda Revija SRP v letu 2000 torej udejanjamo po nachrtu in v skladu z nasho obvezo oz. zavezo (dne 7. dec. 99. poslano MK), t.j., da bomo program zavoda dejansko uresnichili v letu 2000, v skladu z vasho prijazno proshnjo – dejansko pa dodatnim pogojem za podpis pogodbe, “najkasneje v 14 dneh”. V skladu s proshnjo (ali zahtevo) MK, sem zavod zavezal tako glede “tochnih terminov realizacije” kot tudi glede uresnichitve celotnega programa, t.j. vsaj she treh publikacij edicije Pogum Revije SRP. Vendar bodo te zaenkrat lahko "izshle" le na internetu. Vishino subvencije 1.050.000,00 SIT za program zavoda v letu 2000 in prvo vprashanje, “ali bomo z odobrenimi sredstvi programe dejansko realizirali v letu 2000”, sem razumel kot shalo. Tudi nisem izkoristil dobrohotne ponudbe za pritozhbo, ki naj bi bila obravnavna “z vidika novih navedb in argumentov”, ker le teh ni. Ochitna dejstva, npr. osemletno redno izhajanje revije, pa itak ne shtejejo. Ker sem z MK sklenil za zavod shkodljivo pogodbo, sem kot direktor sam odgovoren – tako pravite, in s tem se v celoti strinjam – zato sem odstopil. Svet zavoda me je razreshil, do imenovanja novega direktorja opravljam vlogo pooblshchene osebe za zastopanje zavoda. Tudi zadnje mozhnosti za pritozhbo do 20. septembra letos po 5.chl. pogodbe sam ne bom izkoristil, “ker ni prishlo do nobenih nepredvidenih sprememb okolishchin, zaradi katerih zavod ne bi mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti”. Nasprotno, vse so bile predvidljive zhe z "vishino" odobrene subvencije. Che se ne bom brezupno pritozheval, in tko she sam pospesheval birokratizacijo zavoda, bom morda kdaj she kaj napisal. Che ne bo izshlo v knjizhni obliki, bo vsaj na internetu (elektronskem viru).

Prilogi:
– izvod Revije SRP 37/38 – Bozho Premrl
– izvod Revije SRP 37/38 – Majda Shirca

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
poobl. oseba za zastop.

Ljubljana, 31. maja 2000

_______
* Op. ur.: Dokument je bil poslan ravno ob izidu predhodne shtevilke, naslovljen je najprej instituciji MK RS in gornjima nosilcema vlog. Ob menjavi drzhavne sekretarke Majde Shirca se kot odprto pismo "prenaslavlja" oz. posreduje njenemu nasledniku drzh. sekretarju Ivanu Palu. Sicer pa je namenjeno tudi nashi kulturni javnosti.

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO III