Revija SRP 39/40

Dokument 2

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO
 
 
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +(386) 61 178-59-00
Telefax: +(386) 61 178-59-01
Shtevilka: 403 - [2187] / 99 - 8
Datum: 24.05.2000
 
REVIJA SRP
Prazhakova 13
1000 Ljubljana
 
ZADEVA: Odgovor na odprto zaprto pismo Revije SRP
ZVEZA: Vash dopis z dne 15. maja 2000

Zheleli bi Vam odgovoriti in dati pojasnila na nekatere opombe iz drugega dela Vashega odprtega zaprtega pisma, naslovljenega na Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Na zachetku ochitate ministrstvu, da v merilih nima vsebinskega vrednotenja revij in knjig, in mu pripisujete, da ga vrednote in njih vrednotenje ne zanimajo, che bi si bolje ogledali razpisno dokumentacijo ministrstva oz. merila in kriterije za financiranje, sofinanciranje ali subvencioniranje knjig in nekomercialnih revij in chasopisov, bi videli, da sta med temeljnimi merili za financiranje na prvem mestu kakovost oz. estetska vrednost del izrazi so nekoliko drugachni od tistih, ki jih uporabljate Vi v pismu, pomen pa je isti. S tem namenom je npr. treba v vlogi za subvencijo prilozhiti tudi predstavitev knjige, ki naj bi med drugim vsebovala kratek opis oz. oceno estetskih vrednot dela ipd.

Druga Vasha pripomba je, da ministrstvo " za simbolichno subvencijo zahteva jamstvo za izpolnitev celotnega programa in celo datume izhajanja revije". Dejstvo je, da smo Vas tako kot druge prijavitelje, katerim so bile odobrene subvencije pisno obvestili o vishini subvencije in Vas obenem prosili, da nam v roku 14 dni sporochite, ali boste z odobrenimi sredstvi program dejansko realizirali v letu 2000 in kdaj ga boste realizirali, kar je potrebno zaradi likvidnostnega planiranja v drzhavnem prorachunu (ali drugache povedano: da ministrstvo lahko pravochasno nachrtuje in izplacha obroke subvencije na podlagi Vashih obrachunov o opravljenem delu). Od Vas smo prejeli odgovor z zahvalo in sporochilom, da boste program Revije SRP "zagotovo udejanili".

Na podlagi tega je bila pripravljena pogodba in Vam je bila poslana s spremnim dopisom, ki Vam je ponujal tudi mozhnost, da se "v primeru nejasnosti ali potrebe po dodatnih informacijah" obrnete na skrbnika pogodbe, kije naveden v pogodbi. Vi ste pogodbo podpisali in jo poslali s spremnim dopisom brez pripomb. Che bi opozorili na to, kar zdaj pishete v "odprtem zaprtem pismu", bi se bilo o tem mogoche pogovoriti in s soglasjem pristojnih urediti. Che pozorneje preberete pogodbo, pa lahko najdete v 5. Chlenu pogodbe tudi dolochbo, da je mogoche zaradi spremembe okolishchin po sklenitvi pogodbe na podlagi ustreznega obvestila izvajalca skleniti dodatek k pogodbi, s katerim pogodbeni stranki dolochita nove pogoje izpolnitve. Na Vas je, da vsaj to mozhnost izkoristite, che menite, da ste podpisali shkodljivo pogodbo za zavod, je torej odgovornost na Vashi strani. kot recheno, pa imate she zmerom mozhnost to popraviti (najkasneje do 20. septembra letos, kot pishe v omenjenem Chlenu pogodbe).

V upanju na boljsho izmenjavo mnenj in informacij Vas pozdravljamo

Majda Shirca
DRZHAVNA SEKRETARKA
Bozhidar Premrl
SVETOVALEC MINISTRA

 

ODPRTO ZAPRTO PISMO II