Vsebina Revije SRP 37/38

 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 8, junij 2000
shtevilka 37-38
 
 

 
 
 
 
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za založništvo na področju kulture
in umetnosti, Ljubljana
MŠ 1339427, DŠ 71461965, ŽR 50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica, in izbor
likovnih del
Veljko Toman: Pokrajina
Tisk
Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo
Revija SRP, Pražakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Lev Detela - neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek - chlovekov razvoj,
Boris Cherin, Georgij Dvorzhak,
Marko-Mitja Fegush, Taras Kermauner,
Igor Korshich, Matevzh Krivic,
Jolka Milich, Fedor Zhigon
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, 1000 Ljubljana
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji
vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499