Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
Letnik 8, februar 2000
shtevilka 35-36
 
 
 

   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za založništvo na področju kulture
in umetnosti, Ljubljana
MŠ 1339427, DŠ 71461965, ŽR 50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica
Matjazh Pochivavshek: Klesana svetloba
Izbor likovnih del
Andrej Medved
Tisk
Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo
Revija SRP, Pražakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Lev Detela - neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek - chlovekov razvoj,
Boris Cherin, Georgij Dvorzhak,
Marko-Mitja Fegush, Taras Kermauner,
Igor Korshich, Matevzh Krivic,
Andrej Lutman, Jolka Milich, Fedor Zhigon
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, 1000 Ljubljana
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji
vsi sodelavci v reviji
ISSN 1580-6499