Revija SRP 35/36

Dokument 1

MLADINA: V EVROPO Z BOHORICHICO

(za MLADINO, rubrika PISMA)

 

V zvezi z (dez)informacijo pod zgornjim nalovom (rubrika “Manipulator”, str. 12) kazhe omeniti, da shtevilka “Revije SRP” v bohorichici ni “namenjena osvoboditvi jezika od ostanka rimskega jarma, latinskih pismenk” (cit.), kot pishe v zadevnem chlanku, marvech ravno obnovitvi izvirnejshe slovenske oblike latinichne pisave, ki jo predstavlja posodobljena bohorichica. Tudi se ni mogoche strinjati, da pri SRPu hochejo “novo interpretacijo zgodovine, po kateri bi spet prishla v ospredje teorija o venetskem izvoru Slovencev” (cit.), kajti SRP se nachelno ne uvrshcha ne med zagovornike ne med nasprotnike te teorije. Vprashanje venetskega izvora Slovencev je za prenovo pisave, kot jo predlaga SRP, povsem obstransko in prepushcheno kompetentnejshim od urednikov SRPa. Veneti kot eno od imen za Slovane so v SRPu omenjeni predvsem kot citirano dejstvo iz Bohorichevega uvoda v lastno slovnico.

Ivo Antich

Ljubljana

______
PRIPIS POD CHRTO

Gornji dopis, poslan na urednishtvo M dne 4.11.1999, se nanasha na chlanek V Evropo z bohorichico v M sht. 40/1999, ki nakazuje, da SRP ukinja latinske pismenke in uvaja nekaj novega (najbrzh kakshen pravenetski klinopis?), cheprav dejansko spreminja le zapise treh glasov, in she to le v smislu vrnitve k tristoletni (predgajichni) slovenski praksi. Znana masmedijska finta: chimbolj je manipulacija imbecilna, tembolj je "uchinkovita", torej tudi neobjava "popravka" ne presenecha. (Op.ur.)