Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik VII. junij 1999
shtevilka 31-32
 
 
 
 

   
Izdajatelj revije
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Ljubljana
MSh 1339427, DSh 71461965, ZhR 50101 603 404464
i.a: www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
Naslovnica

Emerik Bernard: Istrska kapelica

Izbor likovnih del
Andrej Medved
Tisk
Kopirnica Deu, Kranj
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich - odg. urednik,
Ivo Antich - lektor in korektor,
Lev Detela - neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek - chlovekov razvoj,
Boris Cherin, Georgij Dvorzhak,
Marko-Mitja Fegush, Taras Kermauner,
Igor Korshich, Matevzh Krivic,
Andrej Lutman, Fedor Zhigon
Narochila, distribucija
Zalozhba Mihelach, Dunajska 23, 1000 Ljubljana
Revijo sofinancira
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Sponzorji
vsi sodelavci v reviji
 
 
ISSN 1580-6499

Po mnenju Ministrstva za kulturo RS, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode, za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.