Revija SRP 31/32

Nikolaj Pirnat

 

TRI KARIKATURE

 

Oton Zhupanchich

 

 

Niko Shtritof

 

Jutro, 19.10.1930