revijasrp.si

 
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik VII. junij 1999
shtevilka 31-32
 
 
 
 
 
 
 
Urednishtvo
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revija SRP
1999 31/32
 
       
       
    Vsebina Revije SRP 31/32:  
       
 
Nevin Birsa
Podarjam ti zhivljenje
4
 
Ivo Antich
Pomladni 3X3
7
 
Franko Bushić
prev.: Namita Jurach
Oda Babalon
8
 
Tomazh Kosmach
Vera v ljudi
13
 
Tomazh Kosmach
Zhenske stvari
15
 
Tomazh Kosmach
Najboljshi prijatelj
17
 
Boris Vishnovec
Jubilejno leto
19
 
Rodef Gloria de Zhigi
Odpelji ki si nalozhil III
24
 
Andrej Lutman in Emil Mlinar
Nek dan /enodejanka/
43
 
Lev Detela
Tisochletna vojna /odlomek iz igre/
49
 
Andrej Medved
Bernard in konec modernizma
54
 
Emerik Bernard
Likovna dela /slike/
67
 
Igor Korshich
Ochishchena nacija
73
 
Ivo Antich
Prvi mojster “gole linije”
94
 
Nikolaj Pirnat
Tri karikature
97
 
Bojan Vrenk - Ivo Antich
Takt za (p)akt /strip/
100
 
Jozhe Volarich
Aforizmi
102
 
Shandor Bogdanfi
prev.: Bogdan Gjud
Proti voditeljem
103
 
Ivo Antich
Epigramizmi : Anti(ch)kronika
104
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke: She "Macbeth", "vampirizem"
109
 
Chlovekov razvoj
   
  Rajko Shushtarshich
Vrednote sistema
I. Ali traktat o svobodi ali vrednotni Sistem mochnih institucij
II. Hevristichni model legitimitete institucij
Propagandni dodatek kult-propagande
O sistemu: iz Paralelne stvarnosti
 
 
116
133
149
 
Chitalnica
   
 
Andrej Lutman
Zapisi o knjigah
153
 
Neprevedene knjige
 

 

 

 

 
Lev Detela
Walserjev literarni Vodomet
158
 
Lev Detela
Znamenja cerkvene krize
159
  Lev Detela
Kuerschnerjev literarni koledar
/s slovenskimi avtorji, ki pishejo v nemshchini/

161

 

 

Dokumenti, prichevanja
 

 

  Dokument 1 Ureditev formalno-statusne obveznosti Revije SRP do drzhave, Ministrstva za kulturo RS (14.4.1999) ter zahvala MK RS in (OSI S) Zavodu za odprto druzhbo, za financhno pomoch

163

  Dokument 2 Iz statuta zavoda Revija SRP 165
  Dokument 3 Nesoglasje MZT: Reviji SRP za prikljuchitev na omrezhje interneta ARNES, 20.4.1999 168
  Dokument 4 Vloga Revije SRP na ARNES, 28.1.1999 171