Revija SRP 31/32

Dokument 4

Revija SRP
Prazhakova 13
1000 Ljubljana
 

ARNES

Akademska in raziskovalna mrezha Slovenije, Jamova c. 39, Ljubljana

 

Zadeva: vloga za vkljuchitev publikacij: Revija SRP in Pogum Revije SRP na internet za slovensko podrochje
prek oz. s pomochjo Akademske in raziskovalne mrezhe Slovenije

Revija SRP je strokovno-literarna revija zavoda s celotnim imenom: Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti, Ljubljana. Osrednja dejavnost zavoda je izdajanje " Revije SRP" in publikacije " Pogum Revije SRP" . (Obe publikaciji sta v tisku in ju bomo na vasho zheljo ali zahtevo prilozhili vlogi oz. proshnji naknadno, t.j. ob izidu, v zachetku februarja 1999 kot konkretna primera publikacij, ki ju zhelimo posredovati prek ARNESA predvsem slovenski kulturni in strokovni javnosti.)

Dodatna utemeljitev: Revija SRP redno izhaja sedmo leto, t.j. od leta 1992. Od ustanovitve do sedaj je bila izdajatelj revije Zalozhba LUMI d.o.o., Rusjanov trg 10, Ljubljana, sedaj je Revija SRP zavod - poudarjeno neprofitne dejavnosti. (Prilagamo fotokopijo sklepa o vpisu v sodni register mat. sht.: 1339427.)

Slovensko kulturno in strokovno ter shirshe zainteresirano obchinstvo revija obveshcha o aktualnih snovanjih v slovenski kulturni in strokovni javnosti zhe sedmo leto tako, da zdruzhuje izvirno in prevodno literaturo, esejistiko in kritiko s prispevki iz humanistichne in druzhboslovne tematike, s posebnim poudarkom na socialni stratifikaciji, vrednotah, in v prihodnje she prispevke s podrochja raziskovanja “chlovekovega razvoja”.

Revija na specifichen nachin pokriva shiroko polje kulture: od literature prek arhitekture in mnozhichnih medijev do raziskav socialne stratifikacije v Sloveniji. Pri literaturi skrbimo, da so v vsaki shtevilki zastopane vse zvrsti - poezija, proza, dramatika, radijska in televizijska igra, esej, razprava, strip, karikatura ter likovna, literarna, televizijska in filmska kritika. V vsaki shtevilki objavimo tudi izbor barvnih reprodukcij priznanega slovenskega likovnika.

Socialna stratifikacija in restratifikacija (in posledice tranzicije) je - cheprav eden najpomembnejshih procesov vsake druzhbe, she posebej pa druzhb na prehodu oziroma druzhb, ki na novo oblikujejo socialno-ekonomske odnose - prevech pozabljeno podrochje strokovne analize, kar nasha revija poskusha vsaj delno popraviti. Tej temi je namenjena prilozhena prva posebna shtevilka publikacije " Pogum Revije SRP 1999/1" .

Nekaj shtevilk je delno podprl Sklad za odprto druzhbo, ostale pa so se financirale delno iz prodaje in iz sredstev sodelavcev.

Programska zasnova revije je zastavljena tako, da jo njen literarni del bogati, ji shiri obzorje in ji tako omogochi preseganje enostranskosti specializirane, samo strokovne revije.

Alternativna usmeritev Revije SRP je v tem, da so ji vodilo tri vrednotne orientacije individua. Te vrednote so: svoboda, resnica, pogum. Tako vrednotno orientacijo ima tudi urednishtvo Revije SRP, ki skrbi, da je revija odprta vsem, vendar izrazito politichno programsko neodvisna - nestrankarska.

Revija SRP je problemska in poudarjeno kritichna revija. Zato zhe od prve shtevilke Revija SRP (1/2 oktobra 1993) ni bila delezhna odobravanja in zhal tudi ne minimalne tolerance, kaj shele prichakovane financhne podpore. Medtem oz. ne glede na to pa smo v shestih letih izdali zhe 30 shtevilk Revije SRP, ki jo je soustvarjalo in omogochalo okoli sto avtorjev.

Prichakujemo, da boste na ARNES-u ocenili projekt Revije SRP kot smiselno in utemeljeno prizadevanje za demokratizacijo medijev v Sloveniji, kot projekt, ki ga je vredno podpreti in mu s pomochjo vkljuchitve na internet za slovensko podrochje bistveno pomagali do njegove publike in komuniciranja z njo na nachin, ki ga tehnologija omogocha. Prosimo za pospesheno reshitev vloge oz. chimprejshnji odgovor ali morebitni zahtevek za dodatno utemeljitev vloge. Kontaktna oseba na internetu bo chlan urednishtva prof. dr. Igor Korshich.

 

Za dokumentiranje nashe vloge prilagamo:

- kolofon Revije SRP, letnik 7, februar 1999, sht.: 29-30
- kolofon publikacije Pogum Revije SRP 1999/1
- fotokopijo sodnega sklepa o registraciji zavoda

 

S sposhtovanjem

Revija SRP
za zavod:
Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 28. januarja 1999