Revija SRP 31/32

Dokument 3

 
Revija SRP
Prazhakova 13
1000 Ljubljana
 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

Oddelek za informacijsko infrastrukturo
Preshernova 17, 2000 Maribor, Slovenija
 
Shtev.: SG-98/0349
Datum: 20.4.1999

 

Zadeva: Soglasje za prikljuchitev na omrezhje ARNES

Obveshchamo vas, da je vasho vlogo na omrezhje ARNES dne 15.04.1999 obravnavala medresorska Komisija za odlochanje o storitvah ARNES, ki jo je imenoval minister za znanost in tehnologijo dne 22.01.1997. Komisija je bila mnenja, da iz vashe vloge niso razvidni argumenti, zaradi katerih bi vas lahko uvrstili v krog upravichencev storitev Akademske in raziskovalne mrezhe Slovenije. Zato je Komisija sprejela sklep, da se vashi vlogi ne ugodi.

 

Lepo pozdravljeni!

PREDSEDNIK KOMISIJE
Davor Shoshtarich

Co: - ARNES

 

______
Op.ur.: Nash glavni argument je sedemletno redno izhajanje revije (30 shtevilk) in kakih sto sodelavcev, vsak s svojimi referencami. Argument ima kar precejshnjo tezho. Mnogo izvodov celotne naklade se je zhe porazgubilo po uradih. Uradom ga zato vech ne poshiljamo. Prej ali slej pa bo javno dostopna - odprti druzhbi - celotna knjizhnica Revije SRP. Na internetu bo od sht. 1/2 oktober 1993 do zadnje ali tekoche shtevilke revije in tudi njene publikacije (kot " Pogum Revije SRP").

 

Sedaj pa moramo objaviti tudi nasho vlogo, da se lahko nashi argumenti, njih tezha, javno presodijo.