Revija SRP 31/32

Dokument 1

 

Revija SRP

 

MINISTRSTVO ZA KULTURO RS
Cankarjeva 5, Ljubljana
 

Sposhtovani gospod Jozhef Shkolch, minister za kulturo RS

 

Sporochamo Vam, da smo uredili formalno-statusne obveznosti Revije SRP do drzhave, Ministrstva za kulturo RS. V prilogi Vam poshiljamo najpomembnejshe dokumente - dokazila o ustanovitvi in registraciji zavoda Revija SRP.

Kot recheno, nam je pri tem na MK RS zelo pomagal gospod Matjazh Jarc, za kar se mu she enkrat posebej zahvaljujemo. Upamo, da je nasha institucionalizacija sedaj, che ne zgledna, pa vsaj zadostna. O njeni formalni pravilnosti in koristnosti ne dvomimo, vendar nam ta zaenkrat povzrocha samo dodatno financhno obremenitev. Res bi bilo shkoda, che bi se morali vrniti na polozhaj, v katerem smo bili pred izidom prve shtevilke Revije SRP (simbolichno mu rechemo “v ilegalo”.)

S tem samo povzemam to, kako se nam kazhe oz. kaj nam pomeni ta institucionalizacija dejansko. Zadnji stavek pa moramo dodatno pojasniti. Nikakor ni bil mishljen ne kot grozhnja ne kot obup. To bomo storili, ko bomo k temu prisiljeni, che oz. ko bomo ugotovili, da nimamo minimalnih financhnih sredstev za legalno revijalno dejavnost, t.j. dejavnost resnichno neodvisne revije.

Ministrstvo za kulturo sofinancira revijo (po nashem mnenju preskromno).

Zavod za odprto druzhbo Slovenije je sponzor - institucija (doslej edina, za katero menimo, da ne ogrozha nashe neodvisnosti niti dejansko niti simbolno ne, iz naslova institucije je razvidna vrednotna orientacija, ki nashi ni nasprotna).

Dalech najpomembnejshi sponzorji pa so vsi sodelavci v reviji!

V vednost: gospod Matjazh Jarc MK RS

 

Priloge, dokumenti 2X:

1 - akt o ustanovitvi zavoda Revija SRP
2 - statut zavoda
3 - imenovanje sveta zavoda
4 - predsednik sveta zavoda - izvolitev
5 - urednishki odbor
6 - direktor zavoda - pogodba o delu
Fotokopije dokumentov (1X):
7 - zapisnik o primopredaji izdajateljskih pravic in dolzhnosti
Zalozhbe Lumi d.o.o. na zavod Revija SRP, 15.3.1999
8 - zapisnik o bilanci, 15.3.1999
9 - sklep Okrozhnega sodishea v Lj. o registraciji zavoda, 20.1.1999
10 - obvestilo Agencije RS za plaeilni promet o odprtem Zh.R., 27.1.1999

 

S sposhtovanjem

Revija SRP
za zavod:
Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 14. aprila 1999

____
Op.ur.: Vsakemu posebej se sproti na svoj nachin javno zahvalimo za obchasno razumevanje in pomoch. S tem dokumentom smo se zahvalili MK RS in tudi OSI Slovenija (Zavod za odprto druzhbo) za financhno pomoch, subvencijo, dotacijo. Konkretno, to je bilo: en milijon SIT subvencije MK RS za leto 1998 (prva prejeta subvencija v sedmem letu izhajanja revije) in dva tisoch US$ dotacije OSI za leto 1998.

Sodelavce in zainteresirano javnost pa smo seznanili z najpomembnejshimi papirji, ki predstavljajo formalno institucionalizacijo revije, po nashem mnenju, v najmanjshi mogochi meri. Najpomembnejshi akt za sedanje in tudi prihodnje mogoche sodelavce revije je statut Revije SRP, v njem pa, pred vsemi drugimi, trije chleni, med temi pa 19. chl. Zato jih objavljamo v naslednjem dokumentu.