Revija SRP 3/4

Rajko Shushtarshich

 

KRATKA PREDSTAVITEV TELEFONSKE ANKETE O SLOVENSKI JAVNI RTV

 

Narochilo:

11.2.1994 smo po narochilu odgovornega urednika informativnega programa TVS Lada Ambrozhicha in urednice notranjepolitichnih in gospodarskih oddaj Rosvite Pesek izvedli telefonsko anketo o mnenju obchinstva o slovenski javni RTV.

Vzorec

Povprashali smo 300 oseb, starih 18 let ali vech, na 300 nakljuchno izbranih telefonskih shtevilkah po Sloveniji.

Vzorec je proporcionalen z vzorcem anket Barometer gledanja televizije. Vkljuchuje 80 krajev, izbranih iz shtirih velikostnih stratumov in petih zemljepisnih regij.

Anketni rezultati imajo samo orientacijsko vrednost, saj se populacija telefonskih narochnikov od slovenske (in televizijske narochnishke) pomembno razlikuje (zlasti po vechjem delezhu vishje izobrazhenih in neenakomerni zemljepisni razprshenosti).

 
REZULTATI (v % N) in kratka razlaga.
Numerus 300 (=100%) in 59 zavrnitev

 

1. Kdo naj nadzira nacionalno RTV?

1 - vlada 5%
2 - drzhavni zbor 5%
3 - RTV naj bo popolnoma avtonomna 79%
4 - ne morem se odlochiti ipd. 11%

 

2. Najvishji organ upravljanja RTV je Svet RTV, ki naj bi shtel 25 chlanov. Kako naj bi bil sestavljen?

1 - iz uglednih predstavnikov civilne druzhbe 24%
2 - iz predstavnikov strank 4%
3 - iz usluzhbencev RTV 34%
4 - (kombinacije 1,2 in 3) 30%
1+2 4%
1+3 16%
2+3 4%
1+2+3 6%
5 - ne morem se odlochiti ipd. 5%
b.o. 2%

 

3. Kdo naj bi bil-a generalni-a direktor-ica?

1 - ugleden Slovenec, neglede na poklic 29%
2 - politik 0%
3 - manager 16%
4 - kulturnik 17%
5 - novinar 28%
6 - ne morem se odlochiti ipd. 10%

 

4. Kdo naj bi izbiral generalnega direktorja?

1 - Svet RTV 33%
2 - drzhavni zbor 5%
3 - usluzhbenci RTV 52%
4 - vlada 4%
5 - ne morem se odlochiti ipd. 6%

 

5. Ali naj RTV ohrani monopol? (dovoliti delovanje drugih radiov in televizij)?

1 - da 37%
2 - ne 53%
3 - ne morem se odlochiti ipd. 9%

 

6. Kaj je po vashem mnenju glavni namen novega zakona o RTV? (Zadnji je bil sprejet pred tremi leti)
1 - prilagoditi razmerje sil na RTV trenutni mochi strank 8%
2 - vlada si hoche zagotoviti vechji vpliv na RTV 11%
3 - zamenjati vodilno skupino na RTV 5%
4 - urediti sploshne in financhne razmere na RTV 19%
5 - ne morem se odlochiti ipd. 55%
b.o. 1%

 

7. RTV se financira iz narochnine in EPP. Kako naj se v bodoche?

1 - kot doslej 49%
2 - izkljuchno iz narochnine 7%
3 - izkljuchno iz EPP 20%
4 - izkljuchno iz drzhavnega prorachuna 14%
5 - ne morem se odlochiti ipd. 7%
6 - drugo 1%
b.o. 1%

 

8. Katero stranko bi volili, che bi bile v nedeljo volitve? /Odgovori na enako vprashanje 4.2.1994/

1 - navedbe 32%
- LDS 31 glasov 10%
- SKD 21 gl. 7%
- SLS 11 gl. 4%
- SNS 10 gl. 3%
- SDSS 9 gl. 3%
- ZLSD 8 gl. 3 %
- DS 4 gl. 1%
- Zeleni Slov. 2 gl. 0 %
2 - ne morem se opredeliti 42%
3 - ne bi volil-a 18%
4 - nochem odgovoriti ipd. 7%
b.o. 1%
/
1 - navedbe 24%
- LDS 26 glasov 9%
- SKD 13 gl. 4%
- SLS 10 gl. 3%
- SDSS 9 gl 3%
- SNS 5 gl. 2%
- ZLSD 3 gl. 1%
- DS 2 gl. 0%
- Z - ESS 2 gl. 0%
- Zeleni Sl. 2 gl. 0%
2 - ne morem se opredeliti 46%
3 - ne bi volil-a 19%
4 - nochem odgovoriti ipd. 10%
b.o. 1%/
 

Sociodemografija

9. Spol

1 - moshki 48%
2 - zhenski 52%
 

10. Starost

1 - 18-20 let 6%
2 - 21-30 let 14%
3 - 31-40 let 23%
4 - 41-50 let 24%
5 - 51-60 let 13%
6 - 61 let in vech 19%
 

11. Izobrazba

1 - osn.shola ali manj 14%
2 - poklicna shola 19%
3 - srednja shola 44%
4 - vishja, visoka shola 22%
b.o. 1%

 

 

Kratka interpretacija rezultatov ankete o slovenski javni RTV

Najprej moram navesti she dodatno metodoloshko, vsebinsko omejitev dobljenih rezultatov "slovenskega javnega mnenja" o slovenski javni RTV, to je, da na rezultate gotovo vpliva dejstvo, da medij sprashuje svoje gledalce o sebi (svoji podobi - imageu). Za nekoliko vechjo veljavnost rezultatov bi bilo bolje, che bi to obchutljivo temo raziskala nevtralna raziskovalna institucija. Tudi sicer velja imeti stalno pred ochmi dejstvo, da je t.im. javno mnenje ali pa mnenje javnosti tako, kot ga ti javnosti posredujejo (natanchneje, propagirajo), je torej predvsem rezultat medijske propagande.

1 In to mnenje (vprashanih po telefonu) odgovarja in pritrjuje mediju RTV, "naj bo popolnoma avtonomen". Naj ga ne nadzirata ne vlada ne drzhavni zbor. Drugi odgovori pa so tako rekoch zanemarljivi. Omeniti velja le she desetino neodlochnih, teh je navadno precej vech, odvisno od tezhavnosti in kochljivosti vprashanja. RTVS je glede svoje avtonomnosti lahko povsem in popolnoma mirna. Gledalci jo podpirajo.

2 Ta avtonomnost naj bi po mnenju vechine vprashanih shla tako dalech, da naj bi njen najvishji organ upravljanja, Svet RTV sestavljali kar usluzhbenci RTV same. To pomeni, naj bi se sami upravljali oziroma naj bi se samoupravljali. Slede tisti, ki bi upravljanje zaupali uglednim predstavnikom civilne druzhbe in tisti, ki bi ga zaupali obojim (usluzhbencem RTVS in uglednim predstavnikom civilne druzhbe). Politiki pa so opleli na celi chrti. In zopet so bili vprashani relativno zelo odlochni, malo je neodlochenih.

3-4 Tudi generalnega direktorja naj bi po tem mnenju izbirali kar nameshchenci RTV sami. (Vech kot pol jih tako meni in le she tretjina, da naj bi ga izbiral Svet RTV.) Nikakor pa ne vlada in ne parlament (drzhavni zbor). She najbolj se navdushujejo, da bi bil-a to ugleden Slovenec, ne glede na poklic, ali pa novinar. Generalni direktor RTV naj (v nobenem primeru) ne bi bil politik! (To je gotovo najvechje presenechenje te ankete. Politiki bi se (kljub vsem metodoloshkim zadrzhkom) lahko mochno zamislili, kaj je razlog takega nezaupanja oziroma nenaklonjenosti (javnosti do izbire politika za gen. dir. RTV)?

5 Vprashanje, ali naj RTV ohrani monopol, ni dovolj jasno in si ga ne bom skushal sam razjasniti.

6 Razumljivo je, da je vprashanje o tem, kaj je glavni namen novega zakona o RTV za vprashene pretezhko ali nejasno ali nerazumljivo. Tega jim medij v pol. inf. propagandi ni dovolj pojasnil in razjasnil.

7 Vechinsko mnenje je, da naj se RTV v bodoche financira tako kot doslej! Slede jim tisti, ki menijo, da izkljuchno iz EPP (ekonomske propagande) in njim tisti, ki menijo, naj jo financira drzhava (izkljuchno iz drzhavnega prorachuna).

 

Dodatna, cheprav zhal nekoliko obshirnejsha in zapletenejsha interpretacija mnenj, ki so tudi v anketi o slovenski javni RTV, je v celotnem porochilu z naslovom Problem narochnine za radiotelevizijo ali Legitimnost narochnine za RTV in vrednotna orientacija medija. To je razlaga ali poskus razreshitve problema z vidika vrednotne orientacije oz. legitimitete medija in tudi opis problematichnosti legitimnosti pobiranja narochnine. Nekoliko krajshe pa je ta razlaga razvidna zhe iz povzetka, ki sledi.