revijasrp.si
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik II april 1994
shtevilka 3 - 4
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Revija SRP
1994 3/4
 
 

 

 
Vsebina Revije SRP 3/4
 

 

         
 
Kristijan Muck
Spev
4
 
 
Jozhek Shtucin
Fabrica idolorum
10
 
 
Tone Perchich
Misija
18
 
 
Franci Zagorichnik
Pontska pisma
49
 
 
Igor Prah
Mali zapis
57
 
 
Svetlana Slapshak
prev.: Ana Perger
Recenzija Sabata
60
 
 
Ivo Antich
Trinajsta shola neznosnosti
63
 
 
Stane Bernik
Ekranska slika dr.
68
 
 
Ciril Gale
Intervju: Jozhe Spacal
Mojster slovenske televizijske scenografije mag.
 
71
 
 
Alenka Auersperger
Intervju: Julian Nott, Bogomir Mihevc
Na poti v Hollywood
 
76
 
 
Jozhe Spacal
Balet, TV scenografija, 1993
nsl. 1
 
O pobudi Revije SRP Svetu RTV/S
 
Rajko Shushtarshich
O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije
80
 
 
Rajko Shushtarshich
Legitimnost narochnine za radiotelevizijo in vrednotna orientacija medija Rajko Shushtarshich
89
 
 
Rajko Shushtarshich
Historiat problema /O zgodovini problema narochnine RTVL, iz leta 1978/
Ideoloshki slovarchek Novoreka
92
 
98
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz Vrednotnih orientacij ekonomske propagande
100
 
 
Rajko Shushtarshich
Iz raziskav Vrednotnega sistema institucionalne strukture
Shema vrednot institucionalne legitimitete
O integralnem vrednotnem utemeljevanju
115
118
123
 
 
Rajko Shushtarshich
Zakon o Radioteleviziji Slovenija in narochnina
126
 
 
Rajko Shushtarshich
Kratka predstavitev telefonske ankete O javni RTVS
132
 
 
Rajko Shushtarshich
 
Povzetek problema legitimnost RTV narochnine
Diagnoza ali zachasni zakljuchek
Razreshitev problema
136
140
142
 
 
Janez Jerovshek
Komu bo pripadla RTV Slovenija po novem zakonu o RTV
143
 
Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S
 

Janez Jerovshek
Primopredajno porochilo
148
 

 

Ante Novak
Matjazh Hanzhek
Utemeljitev predloga za ukinitev RTV narochnine in uvedbo prispevka za RTV (Grafichni prikazi tabel: Matjazh Hanzhek)
173
 

Dokumenti
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
Razpis
189
 

 
Dokument 2
Rudi Sheligo
Sklep Sveta RTVS /34. seje/
190
 
 
 
Dokument 2.1
Rudi Sheligo
Sklep Sveta RTVS /31. seje/
191
 
 
Dokument 3
Rajko Shushtarshich
Izpolnitev sklepa /34. seje/
191
 
 
Dokument 4
Misho Jezernik
Stalishche Programskega sveta TVS /25. seje/
192
 
 
 
K dokumentu 4
Rajko Shushtarshich
Kratko pojasnilo k dokumentu 4
193