Revija SRP 3/4

Misho Jezernik

Dokument 4

 
Radiotelevizija Slovenija
Programski svet za
nacionalne TV programe
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 01.3.1994

 

Sluzhba za raziskovanje programov
Televizije Slovenija

 

Zadeva:

Stalishche 25. seje Programskega sveta za nacionalne TV programe, z dne 24. 2. 1994
 

Programski svet za nacionalne TV programe je na svoji 25. seji, dne 24.2.1994, obravnaval pobudo za izdajo Revije SRP in sprejel naslednje stalishche:

3-1 Programski svet za nacionalne TV programe ugotavlja, da Revija SRP takshna, kakrshna je, ne sluzhi svojemu namenu, se pravi boljshi obveshchenosti gledalcev in poslushalcev (potroshnikov v smislu dikcije Carigrajske deklaracije) TV Slovenija. Zato Programski svet predlaga vodstvu TV Slovenija in Sluzhbi za raziskavo programov TV Slovenija, da pripravita skupni predlog, s katerega bo jasno razvidno:

- kakshno revijo, che sploh, TV Slovenija potrebuje;
- kaj od nje prichakuje;
- kakshni so njeni cilji in potrebe ter
- okvirno financhno konstrukcijo.

Shele ko bo Programski svet zadevno dokumentacijo prejel, jo bo obravnaval in posredoval svoje mnenje Svetu RTV Slovenija.

 

Predsednik Programskega sveta
za nacionalne TV programe:
Misho Jezernik