Revija SRP 3/4

Rajko Shushtarshich

Dokument 3

IZPOLNITEV SKEPA

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov

 

Programskemu svetu za nacionalne programe Televizije Slovenija VIII

Sposhtovani: dr. Misho Jerzernik - predsednik Programskega sveta TVS
chlani Programskega sveta

 

Zadeva: Program dela za leto 1994

Po sklepu 34. seje sveta RTVS, z dne 11.2.1994 (prejel 16.2.1994), vam takoj poshiljam predvidljivi program dela, ki ga bom (v sodelovanju z zunanjimi sodelavci) skushali opraviti v letu 1994.

Ta program obsega:

1 raziskovalno nalogo oziroma projekt Katalog problemov
2 izdajanje revije - prezentiranje problemov javnosti v Reviji SRP
3 druga nepredvidljiva dela, kot npr. interpretacija nekaterih javnomnenjskih anket.

Opomba: Katalog in revija sta medsebojno povezana in soutemeljena projekta.

Prilagam: Predlog raziskovalne naloge oziroma tekochega projekta
Dva teksta za naslednjo sht. Revije SRP 3/4 1994 (zhe poslana)
Programska zasnova revije v Aktu o ustanovitvi Revije SRP
(zhe objavljena v prvi sht. Revija SRP 1/2 oktobra 1993).

 

V vednost: Rudi Sheligo - predsednik Sveta RTVS
Zharko Petan - generalni direktor RTVS
Janez Lombergar - glavni urednik TV programov RTVS

chlani Programskega sveta TVS

 

S sposhtovanjem

Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 17. februarja 1994