Revija SRP 3/4

Rudi Sheligo

Dokument 2.1

 

Sklep 31.seje Sveta RTV Slovenija, z dne 17.11.1993

RTV Informator 56, 22.11.1993 pod tochko RAZNO

 

POBUDA ZA USTANOVITEV REVIJE SRP RTV S

 

Svet RTV Slovenija apelira na vodstvo RTVS, posebej pa na Programski svet za nacionalne TV programe, da chimprej obravnava to pobudo z vidika, ali je potrebna revija za shtudije programov. Svet RTV Slovenija bo to vprashanje obravnaval, ko bo prejel mnenje oziroma predlog Programskega sveta in vodstva RTV S.

Predsednik Sveta RTV Slovenija: Rudi Sheligo, l.r.