Revija SRP 3/4

Rajko Shushtarshich

Dokument 1

 

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov
 
 
Svetu Radiotelevizije Slovenija,
Sposhtovani gospod predsednik Rudi Sheligo

 

RAZPIS:

 
Ko bo Svet RTV Slovenija izvedel javni razpis za funkcije v RTVS, predlagam, da se v razpisu uposhtevata she ti dve delovni mesti in se zanju istochasno izvede javni razpis.
 
1. vodja sluzhbe za raziskave programov
pogoj:
- vechletne raziskovalne izkushnje
- vechletne izkushnje v vodenju raziskovalnih teamov
- doktorat znanosti (sociologija, psihologija)
 
2. sociolog - rachunalnichar
pogoj:
- vechletne raziskovalne izkushnje
- izkushnje v urejanju publikacij, revij (Bilten SShP)
- znanje rachunalnishkih programov SPSS, LOTUS, QUATTRO, FREELANCE, DBASE, VENTURA
- diploma (sociologija, psihologija)

 

Utemeljitev:

Delovni mesti vodje raziskovalne enote in enega raziskovalca nista zasedeni od leta 1980, to je, od reorganizacije oziroma izbrisa, ali ukinitve raziskovalne enote DERPO. Razvid del in nalog RTVS pa bo tudi za izvedbo tega razpisa potrebno uskladiti z zakonom o raziskovalni dejavnosti.

(Podrobna dokumentacija o tej problematiki je zbrana v raziskavah:

8 Raziskava o raziskovanju "Ali je raziskovanje komunikacijskega procesa v instituciji mnozhichnega medija mogoche?",
Bilten SShP 51, 1983, Ljubljana, p 107.
9 Izvirno gradivo - Izbrani dokumenti o dejstvih,
(dokumentarna priloga Raziskave o raziskovanju),
Bilten SShP 51/III, 1983, Ljubljana, p 196.
10 Eksamen avtonomne propagande znanosti,
(Zaplenjena Raziskava o raziskovanju IV),
Bilten SShP 51/IV, 1983, Ljubljana, p 48.

 

Chlan komisije sindikata KUU RTVS
za spremljanje reorganizacije
Rajko Shushtarshich

V Ljubljani, 26.12.1990